Zoek op

Openingshoek

Een openingshoek drukt uit hoe snel een kegelvormige lichtbundel zich verspreidt. Alhoewel een kegel een 3-dimensionale vorm is, wordt de openingshoek (om redenen van eenvoud en symmetrie) meestal uitgedrukt als een gewone, 2-dimensionale hoek. De openingshoek is het dubbele van de hoek tussen de as en de mantel van de kegel. Een algemenere manier...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Openingshoek

Openingshoek

Een schotel heeft maximale ontvangst wanneer de optische as van de paraboloïde precies naar de gewenste satelliet wijst. Wanneer je een schotel tov. deze satelliet verdraait, neemt de veldsterkte af. De totale verdraaïngshoek, waarbij de veldsterkte ± 3 dB variëert heet de openingshoek. Deze hoek wordt kleiner naarmate de schotel groter wordt. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10480

Openingshoek

De hoek tussen het voorwerppunt op de optische as en de diameter van de intredepupil, of de hoek tussen het beeldpunt op de optische as en de diameter van de uittredepupil
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11067

openingshoek

(-3dB Bundelbreedte, openingshoek, -3dB Beam Width, -3dB BW, Half Power Beam Width, HPBW) De bundelbreedte van een antenne is het aantal graden tussen de punten in het stralingsdiagram waarbij de gain tot 3 dB beneden het maximum gedaald is. Onder bundelbreedte wordt in de regel dus niet verstaan de breedte van de bundel in meters waarbij de veldst...
Gevonden op http://www.tetech.nl:80/begripAP.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.