Zoek op

oplevering

bouwrecht: bij aanneming van werk het moment waarop de opdrachtgever het werk aanvaardt. Na ~ is het werk in beginsel voor ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=oplevering

oplevering

bouwrecht: bij aanneming van werk het moment waarop de opdrachtgever het werk aanvaardt. Na ~ is het werk in beginsel voor ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/oplevering

OPLEVERING

1) Overdracht 2) Overdracht van het voltooide werk 3) Voltooiing 4) Voltooiing van aangenomen werk
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OPLEVERING/1

Oplevering

De oplevering is de daad waarbij een partij die een werk heeft aangenomen, zijnde de aannemer, dit werk als klaar bestempelt en dat werk dan overdraagt aan de opdrachtgever die dat werk dan aanvaardt. De tegenprestatie is dan het (definitief) inlossen van de financiële afspraken onder de (beperkte) voorwaarden die gelden vanaf dat moment. Er zijn...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Oplevering

Oplevering

Onder oplevering verstaan we het moment waarop de bouw of verbouwing van bedrijfs onroerend goed is voltooid, en wordt vrijgegeven aan de (nieuwe) eigenaar. Bij oplevering van uw (nieuwe) winkel, kantoor, bedrijfshal, garagebox etc. ontvangt u ook de sleutels (inclusief kopieën). U doet er verstandig aan na de sleuteloverdracht direct alle sloten ...
Gevonden op http://www.bedrijfspand.com/vastgoed-begrip/oplevering/

Oplevering

Het moment waarop de ondernemer de woning `geheel gereed voor bewoning` overdraagt aan de koper.
Men spreekt ook bij verbouwingen van een oplevering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Oplevering

Moment waarop de (ver)bouw van een woning is voltooid en wordt vrijgegeven aan de (nieuwe) bewoner.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10267

Oplevering

[ bouwkundige termen] In de bouwkundige context wordt met een oplevering de overdracht van een voltooid bouwwerk aangeduid. De oplevering geschiedt door de aannemer, nadat het bouwwerk door of namens de opdrachtgever aan een inspectie is onderworpen (onderhoudstermijn).Grote bouw...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10776

oplevering

de oplevering is de opneming van het uitgevoerde werk en, indien dit door of namens de opdrachtgever goedgekeurd is, overdracht van het voltooide werk door de aannemer aan de opdrachtgever of aan de bouwdirectie die namens de opdrachtgever optreedt. Vóór de overdracht vindt opneming of...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/94390426

Oplevering

Het moment waarop de bouwondernemer de woning geheel voor bewoning gereed overdraagt aan de koper. Men spreekt ook bij verbouwingen van een oplevering.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/oplevering

Oplevering

Het moment waarop de ver(bouw) van een woning voltooid is en deze wordt overgedragen aan de bewoner of koper heet de oplevering. Bij verbouwingen kan er ook van een oplevering gesproken worden.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.