Zoek op

optimumkromme

Optimumcurve van enzymactiviteit in functie van temperatuur Is een kromme, waarbij het verband wordt uitgezet tussen een factor en een activiteit, en waaruit we dan kunnen afleiden voor welke waarde van de factor de activiteit optimaal is.
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

optimumkromme

Een kromme waarbij het verband tussen een factor en een activiteit is uitgezet, bijv. verband tussen temperatuur en enzymactiviteit: er is een beste temperatuur(optimum), waarbij de enzymactiviteit het hoogst is.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.