Zoek op

opzegging

verbintenissenrecht: de eenzijdige rechtshandeling die, mits tijdig en correct, leidt tot beëindiging van de wederzijdse ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=opzegging

opzegging

verbintenissenrecht: de eenzijdige rechtshandeling die, mits tijdig en correct, leidt tot beëindiging van de wederzijdse ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/opzegging

opzegging

de opzegging zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['ɔpsɛxɪŋ] Verbuigingen:   opzegging|en (meerv.) beëindiging van een afspraak Voorbeelden:   `een schriftelijke opzegging`, `opzegging van het huurcontract`, `een vroegtijdige opzegging`Synoniem:   ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/opzegging

Opzegging

Aanzegging door de verzekeraar respectievelijk de verzekeringnemer aan diens wederpartij dat hij de overeenkomst van verzekering op de aangegeven datum beëindigt. Op grond van art. 7:940 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek gelden voor de verzekeraar en de verzekeringnemer gelijke opzegmogelijkheden, waarbij een dwingendrechtelijk voorgeschreven o... ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Opzegging

Beindiging van een overeenkomst door een eenzijdige tot de andere contractpartij gerichte wilsverklaring.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Opzegging

De opzegging is de éénzijdige handeling waarbij de ene partij de andere partij zegt dat hij de arbeidsovereenkomst tegen een bepaalde datum wil beëindigen. Door opzeggen is de arbeidsovereenkomst daarmee nog niet feitelijk beëindigd. Bij een regelmatige beëindiging gaat vanaf dat moment van opzeggen de opzegtermijn lopen.
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.