Zoek op

orakel

orakel zelfst.naamw. mythologie een persoon die geraadpleegd kan worden voor het doen van voorspellingen    Voorbeeld: `In Delfi huisde een orakel dat zich bedwelmde met dampen die uit de grond stegen en daarna raadselachtige uitspraken deed. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect g...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/orakel

ORAKEL

1) Algemeen raadgever 2) Boodschapper van goden 3) Gewichtige uitspraak 4) Goddelijke uitspraak 5) Godsgericht 6) Godsoordeel 7) Godspraak 8) Godsspraak 9) Godsspraak in delphi 10) Iemand van grote kennis en inzicht 11) Lotspraak 12) Raadselachtig antwoord 13) Raadselachtige uitspraak 14) Voorspeller 15) Vraagbaak 16) Wat in duistere bewoordingen w...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ORAKEL/1

Orakel

Een orakel (Grieks: χρησμός) verwijst in de eerste plaats naar een persoon of bemiddelaar die beweert over profetische gaven te beschikken en in staat is een door een godheid ingefluisterde boodschap te brengen, of het verwijst naar die uitspraak zelf. De term orakel wordt dus zowel gebruikt voor de wijze raadgevingen van (één of meerdere...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Orakel

Orakel

(Let op: oude spelling) godspraak. In het oude Griekenland en Rome een heilige plaats, waar een godheid zijn wil of gezindheid to kennen gaf. Ook de voorspellingen, die daar gedaan werden. (Zie Delphi). Als orakelverkondigers worden of werden ook beschouwd dromen, het trekken van het lot, de trek der vogels en der wolken, de vorm, die gesmol...
Gevonden op http://www.dbnl.org/arch/veen090occu01_01/pag/veen090occu01_01.txt

Orakel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en, -s), (oudh.) godspraak, raadselachtig antwoord
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0018.htm

orakel

godsspraak
Jaar van herkomst: 1556 (WNT rinnen )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Orakel

Helderziende, paragnost, kaartleggen-tarot, I Tjing, runen, ....
Raadpleging van een Orakel is een eeuwenoude welbekende manier om duidelijkheid te krijgen over een toestand of antwoord op een vraag. Hiervoor kan men te rade gaan bij een helderziende of paragnost, de kaarten laten leggen, de I Tjing of Runen raadplegen, of welke vorm dan ook ge...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10343

Orakel

Categorie: Verscheidene In de oudheid de uitspraak waarbij een godheid zijn wil kenbaar maakt aan wie hem raadpleegt. Ook bet heiligdom waar het Orakel wordt gegeven en de priesters van dat heiligdom noemt men Orakel. Er zijn bepaalde technieken om een Orakel te verkrijgen; men bestudeert de ingewanden van offerdieren, observeert de gedragingen van...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10499

Orakel

(Latijn: Oraculum) Spreekplaats, plaats waar de godheid haar uitspraak geeft, tevens de uitspraak zelf. Elke inlichting die de mens uit de bovenzinnelijke wereld ontvangt. Vereiste is vaak dat de vrager zich voorbereidt door vasten e.d. De macht die men raadpleegt, behoeft lang niet altijd een god te zijn, vaak zijn het bijvoorbeeld de doden (doden...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10531

orakel

godsspraak (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/orakel

Orakel

[Geschiedenis] Instantie of persoon die zegt de wil van de goden te kennen en de toekomst te kunnen voorspellen
Gevonden op https://quizlet.com/114726739/geschiedenis-flash-cards/

Orakel

[Geschiedenis] Plaats waar goddelijke uitspraken gedaan worden
Gevonden op https://quizlet.com/116068880/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.