Zoek op

outplacement

arbeidsrecht: Engels: het voor rekening van een werkgever opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers, die een andere ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/outplacement

Outplacement

Outplacement slaat op begeleidende diensten om ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe betrekking of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige. Een outplacementprogramma voorziet enkele vaste onderwerpen: Het outplacementkantoor biedt eveneens een werkplek en de nodige documentatie en werkm...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Outplacement

outplacement

ontslagbegeleiding
Jaar van herkomst: 1989 (De Coster 1999 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

outplacement

ontslagbegeleiding (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/outplacement

Outplacement

Onder outplacementbegeleiding wordt verstaan het geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever door een dienstverlener aan een ontslagen werknemer worden verleend om zo snel mogelijk een nieuwe betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien. Concreet bestaat outp...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.