Zoek op

overwerk

het overwerk zelfst.naamw.Uitspraak:   ['ovərwɛrk] werk dat je voor je werkgever doet buiten de normale werkuren Voorbeeld:   `Voor overwerk geldt een hoger uurtarief.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'overwerk' komt voor in de Woorden...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/overwerk

OVERWERK

1) Arbeid buiten de taakuren 2) Arbeid buiten de vastgestelde uren 3) Arbeid na bepaalde tijd 4) Extra arbeid 5) Extra werk 6) Nawerk 7) Overuur
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OVERWERK/1

Overwerk

Overwerk is het werk dat gedaan wordt buiten de werktijd zoals dat is bepaald in het arbeidscontract. In de Nederlandse Arbeidstijdenwet (ATW) komt de definitie van overwerk niet voor. Er zijn alleen regels over hoeveel men in totaal mag werken. Voor veel functies wordt in het contract bedongen dat voor overwerk geen vergoeding wordt betaald. Er w...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Overwerk

Overwerk

Van overwerk is sprake als er arbeid moet worden verricht buiten de voor de werknemer normaal geldende arbeidstijd. Dat kan ook zijn buiten de voor de onderneming normaal geldende arbeidstijd, maar dat hoeft niet.
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.