Zoek op

oxidatie

de oxidatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɔksi'da(t)si] het vormen van een verbinding met zuurstof Voorbeeld:   `De oxidatie van ijzer noemen we 'roesten'.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'oxidatie' komt voor in de Woordenlijst Nede...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/oxidatie

OXIDATIE

1) IJzerroest 2) Roest
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OXIDATIE/1

Oxidatie

Oxidatie is het proces waarbij elektronen worden afgestaan.
Gevonden op http://home.kpn.nl/b1beukema

Oxidatie

Oxidatie is een chemisch proces waarbij een stof (de reductor) elektronen afgeeft aan een andere stof (de oxidator) waarbij het oxidatiegetal van de reductor toeneemt. Vroeger definieerde men een oxidatie als een reactie met zuurstof. Voorbeelden zijn roesten en verbrandingsreacties. Het proces ontleent zijn naam dan ook aan het woord oxygenium, d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Oxidatie

oxidatie

• [scheikunde] [medisch] reactie met zuurstof. • [scheikunde] een reactie waarbij elektronen weggenomen worden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/oxidatie

Oxidatie

Reactie met zuurstof. Bij rubber is dat te constateren door verandering aan het oppervlak en of door een verandering in eigenschappen.
Gevonden op http://oil-seals.info/nl/technische-informatie/glossary/

oxidatie

verbonden worden met zuurstof
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Oxidatie

Na ontwatering van veengebieden kan zuurstof doordringen in de bovenste veenlagen, waardoor plantenresten verteren en uiteenvallen in koolstof en water. Ook wel krimp genoemd. Zie ook maaivelddaling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Oxidatie

Reactie waarbij een atoom of een ion elektronen verliest.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10415

oxidatie

engelse vertaling: oxidation
Groepen: redoxreactie
1. Halfreactie die deel uitmaakt van een redox-reactie. Tijdens deze reactie worden elektronen door een molecuul, atoom of ion afgestaan:
RED 2 --> OX 2 + x e -
2. In nauwere zin betekent oxideren ook het opnemen van een zuurstofatoom of het afstaan van waterstofatomen door een molecuul...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518

Oxidatie

is een scheikundig proces waarbij zuurstof reageert met andere stoffen. Verbranding van steenkool is een oxidatie : dit vereist zuurstof als reagerende stof en geeft aanleiding tot de vorming van reactieproducten zoals koolzuurgas. In zuurstofhoudend water gedraagt zuurstof zich eveneens als een oxiderende stof.
Voorbeelden hiervan zijn het roe...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10680

Oxidatie

Chemische reactie tussen een stof en zuurstof. Smeermiddelen kunnen ook oxideren met als gevolg verslechtering van de samenstelling en de prestaties. Het oxidatieproces wordt versneld door warmte, licht en sommige metalen (bv. koper) alsmede door vervuilingen zoals water en zuur. Het oxidatieproces geschiedt in meerdere stappen. Na verloop van tijd...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10767

oxidatie

Def.: proces waarbij elektronen worden onttrokken. (verhoging van positieve lading) Toelichting: Oxidatie- en reductiereacties vormen een belangrijke groep reacties, namelijk. die waarbij de valentie van een aantal atomen of ionen verandert - oxidatie van de ene stof houdt onvermijdelijk de reductie van een andere in, zodat men niet m...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Oxidatie

De verbinding, aanraking met zuurstof. Oxidatie veroorzaakt grote veranderingen in kleur, geur en smaak van wijn witte wijn evolueert van lichtgroenig over lichtgeel naar bruingeel, rode wijn van paars via rood naar bruin. De vinificatiemethode waarbij men beperkt oxidatie laat optreden, is de klassieke oxidatieve methode, die waarbij men oxidatie ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10942

OXIDATIE

Resultaat van de werking van de zuurstof in de lucht op de wijn. Oxidatie heeft een ongunstig effect op witte wijnen omdat de aromatische bestanddelen hierdoor vóór de gisting gedenatureerd worden. Extreme oxidatie komt tot uiting in een verandering van kleur (oranje weerschijn in rode wijnen, bruine weerschijn in witte) en vooral een veranderin....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10943

Oxidatie

aftakeling van metalen door de verbinding met zuurstofmoleculen die de chemische structuur van metaal aantast. Geoxideerde metalen verliezen hun sterkte
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11116

Oxidatie

(verbranding) Natuurlijk stofwisselingsproces waarbij voedingsstoffen worden `verbrand` door binding aan zuurstof. Tijdens dit proces worden essentiële lichaamsstoffen en afvalstoffen (= metabolieten) gevormd en komt energie vrij in de vorm van (lichaams)warmte. , zuurstof , stofwisseling (= metabolisme)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

oxidatie

het oxideren (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/oxidatie

Oxidatie

Een chemische reactie waarbij ionen elektronen overdragen, om de positieve valentie te verhogen.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm

oxidatie

Een chemische reactie waarbij een stof met zuurstof reageert. Roesten is een langzame oxidatie waarbij ijzer (Fe) overgaat in ijzeroxide (voornamelijk Fe2O3). In termen van de elektronenstructuur van een gegeven chemische stof komt oxidatie overeen met het onttrekken van elektronen aan die stof. Dit wordt geïllustreerd door h...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/
Geen exacte overeenkomst gevonden.