Zoek op

palilogie

Vorm van repetitio waarbij een woord of een zinsdeel wordt herhaald om er de nadruk op te leggen. Woord- en zinsdeelherhaling vindt men respectievelijk in vers 1 en vers 3 van de volgende strofe van P. van Ostaijen:
 Danseresje, danseresje,
 ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Palilogie

Let op: Spelling van 1858 in de redeneerkunst, wanneer eenerlei woorden te dikwerf herhaald worden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.