Zoek op

participatiegraad

groei en conjunctuur: De beroepsbevolking als percentage van de totale bevolking. Tot de beroepsbevolking rekent het CBS ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=participatiegraad

participatiegraad

De beroepsbevolking in procenten van de betreffende bevolking, meestal de bevolking van 15 tot en met 64 jaar (ook ‘potentiële beroepsbevolking’ genoemd). De participatiegraad kan ook verbijzonderd worden naar bijv. geslacht en leeftijd.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/participatiegraad

Participatiegraad

De participatiegraad of het deelnemingspercentage is het aantal mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baan heeft, of een baan zoekt, uitgedrukt in procenten van het totaal aantal mensen tussen de 15 en 67 jaar. Wanneer er over participatiegraad wordt gesproken, wordt in de meeste gevallen de bruto participatiegraad bedoeld.
Gevonden op https://www.finler.nl/participatiegraad/

Participatiegraad

De omvang van de beroepsbevolking uitgedrukt in procenten van de beroepsgeschikte bevolking.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/participatiegraad

participatiegraad

is de omvang van beroepsbevolking uitgedrukt in procenten van de beroepsgeschikte bevolking.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip03.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.