Zoek op

personenvennootschap

vennootschapsrecht: gangbare benaming voor een vennootschap waarin de personen van de vennoten op de voorgrond staan, in ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/personenvennootschap

Personenvennootschap

Een personenvennootschap is een rechtsfiguur in het Nederlandse recht. De term wordt gebruikt als tegenhanger van het begrip kapitaalvennootschap. Een kapitaalvennootschap (zoals een B.V. of een N.V.) is een rechtspersoon die door oprichting tot stand komt, terwijl een personenvennootschap berust op een overeenkomst die wordt aangegaan. Verwarrend...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Personenvennootschap
Geen exacte overeenkomst gevonden.