Zoek op

persoonskaart

persoonskaart zelfst.naamw. [geschiedenis] kaart met gegevens van een persoon in een register Bron: Wikiwoordenboek - persoonskaart. SpellingCorrect gespeld: 'persoonskaart' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 2 defini...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/persoonskaart

Persoonskaart

De persoonskaart was een onderdeel van de bevolkingsregistratie in Nederland tussen 1938 en 30 september 1994. Een persoonskaart bevat gegevens van één persoon; als dat een gezinshoofd is, staan ook de inwonende kinderen op de kaart. De kaart werd bewaard en bijgehouden door de woongemeente. Na overlijden ging de kaart eerst naar het CBS en daar...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Persoonskaart

Persoonskaart

Kaart waarmee iedere in Nederland woonachtige persoon geregistreerd moest staan bij het bevolkingsregister. Per 1 januari 1940 diende van iedere in Nederland woonachtige persoon, ook van personen met een vreemde nationaliteit, een persoonskaart aanwezig te zijn in enig bevolkingsregister. Officieel heet de persoonskaart `persoonsgezinskaart` omdat ...
Gevonden op http://www.joodsmonument.nl/search/273990

persoonskaart

, in 1938/1939 werd van iedere bewoner van Nederland een persoonskaart opgemaakt ten behoeve van het bevolkingsregister. Deze werd bijgehouden ter gemeentesecretarie van de plaats waar de betrokkene woont. De persoonskaart is een niet openbaar werkdocument. Bij verhuizing van betrokkene naar het buitenland werd de persoonskaart naar het Bureau Vest...
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyp.htm

Persoonskaart

Het geheel van gegevens over een persoon dat in een gemeentelijk persoonsregister is opgenomen
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.