Zoek op

polarisatie

politiek: het veroorzaken van een conflict of het versterken van tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen of politieke partijen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/polarisatie

polarisatie

Licht bestaat uit elektromagnetische golven , waarbij het elektrische veld en het magnetische veld voortdurend loodrecht op elkaar staan. Het vlak waarin het elektrische veld ligt, noemt men wel de polarisatierichting. Dit is te vergelijken met de richting waarin een vioolsnaar beweegt die door de strijkstok in trilling is gebracht. In natuurlijk l...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

polarisatie

Toespitsen van tegenstellingen tussen bijvoorbeeld politieke partijen, in tegenstelling tot het 'polderen' uit het poldermodel .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/polarisatie

polarisatie

Proces waarbij in een bepaalde gemeenschap of samenleving tegengestelde standpunten steeds verder uit elkaar komen te liggen en het dan ook steeds moeilijker wordt met elkaar samen te werken of elkaar te vertrouwen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/polarisatie

polarisatie

Zie polarisatie in het hoofdstuk Natuurkunde Scheikunde en Sterrenkunde.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/techologie-en-techniek/polarisatie

polarisatie

de polarisatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [polari'za(t)si] 1) het verscherpen van tegenstellingen tussen (groepen) mensen sociologie Voorbeeld:   `radicalisering en polarisatie` 2) het laten plaatsvinden van elektromagnetische trillingen in éé...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/polarisatie

POLARISATIE

1) Accentuering van de tegenstellingen 2) Accentuering van tegenstellingen 3) Draaiing 4) Het toenemen van spanningen 5) Ophitsing 6) Verscherping van tegenstellingen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/POLARISATIE/1

Polarisatie

[conflict] - Polarisatie is het veroorzaken van een conflict of het versterken van tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen. == Doel == Het doel-motief van polarisatie, aangezien dit meestal opzettelijk gebeurt, is het creëren van tegenstellingen tussen groepen mensen, of het creëren van tegengestelde groepen ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Polarisatie_(conflict)

Polarisatie

[elektromagnetisme] - Lineair Circulair Elliptisch == Kenmerken == Elektromagnetische straling gedraagt zich als een transversale golf. Dit betekent dat zowel de elektrische als de magnetische veldcomponent loodrecht op de voortplantingsrichting staan. In de vrije ruimte staan beide veldcomponenten ook loodrecht op elkaar. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Polarisatie_(elektromagnetisme)

Polarisatie

[natuurkunde] - Polarisatie is een begrip dat in de natuurkunde in een aantal verbanden gebruikt wordt. In het algemeen betekent het opheffen van een ongerichte, willekeurige staat door het aanbrengen van een uitwendig -bijvoorbeeld elektrisch of magnetisch- veld. In de elektrostatica is de polarisatie de verandering die in...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Polarisatie_(natuurkunde)

Polarisatie

[scheikunde] - Polarisatie is het verschijnsel waarbij een ongelijksoortige ladingsverdeling ontstaat in een binding tussen atomen met een verschillende elektronegativiteit. De kern van het meer elektronegatieve atoom oefent daarbij een sterke aantrekkingskracht uit op de elektronen van het andere - minder elektronegatieve ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Polarisatie_(scheikunde)

polarisatie

De trillingsrichting van elektromagnetische straling. Wanneer licht in één richting trilt en niet continu van trillingsrichting verandert, spreekt men van gepolariseerd licht. Sterke magneetvelden kunnen licht polariseren.
Gevonden op http://www.astronomie.nl/begrippenlijst/index.php?catid=1

Polarisatie

In de elektronica techniek bedoelen we meestal dat iets een (voorkeur voor een) bepaalde richting heeft. Er is enige verwantschap met het begrip polariteit.
Zo hebben bijv. FM-Radio en TV-zenders een bepaalde polarisatie, dat is de richting waarin het elektrische veld trilt. Bij FM-radio is dat vertikaal, en bij TV is...
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

Polarisatie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. het mededeelen of aannemen der polariteit.
*...TEIT, v. (-en), neiging van de magneet naar de pool.
*...SEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik polariseerde, heb gepolariseerd), naar de pool neigen of doen neigen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

Polarisatie

(Polarisatie, Polarisation) De polarisatie geeft aan in welke vlak de elektrische component van het EM veld zich bevindt. Indien de E veld component verticaal staat (dus een elektron zou verticaal gaan trillen), spreekt men van verticale polarisatie (uitgaande van een zich in het horizontaal vlak uitbreidende golf). Een halve golf dipool welke vert...
Gevonden op http://www.tetech.nl:80/begripAP.htm

Polarisatie

[Nederlands] Tegengestelde polen
Gevonden op https://quizlet.com/75680273/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.