Zoek op

Propos

Let op: Spelling van 1858 Fr., propoost, rede, uitdrukking; voornemen, oogmerk; voorslag, aanbod. A propos, zie Apropos. Mal à propos, zie op Mal. Propositie, propositio, Lat., voorslag, aanbod, voorstel; stelling. Propositio major, het meerder voorstel, de hoofdvoorstelling. Propositio minor, het mind...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.