Zoek op

motie

staatsrecht: meningsuiting van een vergadering, bijv. motie van wantrouwen in de Tweede Kamer ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/motie

motie

de motie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈmo(t)si] Verbuigingen:   motie|s (meerv.) formeel voorstel aan de deelnemers aan een vergadering Voorbeeld:   `stemmen over een motie` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'motie' komt voo...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/motie

MOTIE

1) Amendement 2) Besluit van een vergadering 3) Beweging 4) Bod 5) Een afkeuring bevattend voorstel 6) Een wens bevattend voorstel 7) Gemoedsaandoening 8) In stemming gebracht voorstel 9) Kamerstuk 10) Kamerterm 11) Kamervoorstel 12) Korte verklaring 13) Parlementaire term 14) Parlementaire term (belg.) 15) Politieke term 16) Politieke vraag om uit...
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MOTIE/1

Motie

Een motie is een formeel middel waarmee een lid van een vergadering een discussiepunt voor kan leggen aan een vergadering. Hiertoe dient de motie in stemming gebracht te worden op een vergadering. Alle leden van een vergadering kunnen een motie indienen. Een bestuur zal over het algemeen geen moties indienen omdat een bestuur door middel van het a...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Motie

motie

uitspraak in een vergadering
Jaar van herkomst: 1817 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Motie

Let op: Spelling van 1858 motus, Lat., beweging, ligchaamsbeweging; ook een voorstel, eene voordragt; eene motie doen, eene voordragt doen. Motief, motivum. Lat., beweegreden, drijfveer. Motiveren, met gronden of beweegredenen voorzien, de beweegredenen opgeven, iets staven
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

motie

voorstel dat niet op de agenda staat (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/motie

motie

voorstel van de vergadering vb: de Tweede Kamer dient een motie in over de kinderopvang
een motie van wantrouwen [waaruit blijkt dat het beleid wordt afgekeurd]
ik beschouw dat als een motie van wantrouwen beschouwen [als een opmerking waaruit blijkt dat je me niet vertrouwt]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=motie

Motie

Een uitspraak van de Eerste of de Tweede Kamer waarin deze een oordeel over een minister of een wens met betrekking tot het beleid van de minister duidelijk kenbaar maakt. Afkorting voor motie van orde.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Motie

Een uitspraak van de Eerste of de Tweede Kamer waarin deze een oordeel over een minister of een wens met betrekking tot het beleid van de minister duidelijk kenbaar maakt. Afkorting voor motie van orde.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10208

Motie

een door een assemblee* genomen beslissing naast de procedure van het maken van wetten* (decreten of ordonnanties). (zie ook resolutie)
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10366

Motie

Moties zijn officiële teksten van de Vlaamse volksvertegenwoordigers waarin de meest diverse zaken worden geregeld. Een motie kan bij voorbeeld een aanbeveling doen aan de regering, een motie kan ook vragen om een bepaald onderwerp met spoed te bespreken, enz.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10629
Geen exacte overeenkomst gevonden.