Zoek op

Rampenbestrijding

Rampenbestrijding is de verzamelterm voor alle werkzaamheden die nodig zijn om de oorzaken (bron) en gevolgen van een ramp op te heffen en de omstandigheden zo te veranderen dat er weer een enigszins normaal leven geleid kan worden door de betrokkenen. In principe zijn de hulpdiensten de eerste partijen die betrokken zijn in de rampenbestrijding. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rampenbestrijding

rampenbestrijding

Te gebruiken voor de ontwikkeling en systematische revisie van plannen om rampen te voorkomen, er op voorbereid te zijn, er mee om te gaan en ervan te herstellen.
Categorie: Functionele activiteiten > management.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Rampenbestrijding

Geheel van overheidsmaatregelen inzake de voorbereiding op de bestrijding van rampen en zware ongevallen, de daadwerkelijke bestrijding en de zorg na rampen. Onderdeel daarvan is het rampenbestrijdingsplan, zijnde een aantal maatregelen, dat is voorbereid voor het geval zich een ramp voordoet die naar plaats, aard en gevolgen voorzienbaar is. Met ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

rampenbestrijding

[Aardrijkskunde] het aantal slachtoffers en de hoeveelheid schade bij rampen zo klein mogelijk maken
Gevonden op https://quizlet.com/86249731/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.