Zoek op

rechtsbijstand

gerechtelijk recht: geheel of gedeeltelijk ontslag van de betaling van de zegel-, registratie-, griffie- en uitgifterechten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=rechtsbijstand

rechtsbijstand

de rechtsbijstand zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [rɛx(t)s'bɛistɑnt] hulp van een rechtsgeleerde Voorbeeld:   `je verzekeren tegen rechtsbijstand` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/rechtsbijstand

rechtsbijstand

(Eng: legal aid) Hulp van een advocaat of juridisch deskundige. Het recht van een beklaagde op een advocaat naar eigen keuze en zonodig zonder betaling is vastgelegd in het VN-verdrag (BuPo). Hoewel in de meeste rechtsstelsels nu de bijstand van een advocaat is vastgelegd is die in de praktijk vaak gebrekkig. Particuliere groepen voor rechtshulp zi...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Rechtsbijstand

Gefinancierde rechtshulp.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages
Geen exacte overeenkomst gevonden.