Zoek op

referendum

staatsrecht: volksraadpleging. Met een ~ wordt een besluit dat door een staatsorgaan is genomen of wordt overwogen aan een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=referendum

referendum

staatsrecht: Latijn: met een ~ wordt een besluit dat door een staatsorgaan is genomen of wordt overwogen aan een volksstemming ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/referendum

referendum

het referendum zelfst.naamw.Uitspraak:   [refəˈrɛndʏm] Verbuigingen:   refe|renda (meerv.) keer dat de bevolking mag stemmen over een plan van de regering Voorbeeld:   `een referendum houden` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 're...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/referendum

referendum

Rechtstreekse raadpleging van het volk over een politiek vraagstuk. Het referendum is dus een uiting van directe democratie. Landen waar het referendum bestaat, zijn onder andere de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië en Zwitserland. In Nederland zijn referenda mogelijk op gemeentelijk niveau. In juni 2005 is in Nederland voor het eerst in 200 jaa...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/referendum

referendum

Volksstemming. Vorm van inspraak waarbij de kiesgerechtigde leden van de samenleving zich direct voor of tegen een bepaalde mening of een bepaald beleidsvoorstel mogen uitspreken. Bij bindende referenda is het bestuur verplicht de uitslag van het referendum uit te voeren, bij raadplegende referenda niet.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/referendum

REFERENDUM

1) Plebisciet 2) Volksraadpleging 3) Volksstemming
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REFERENDUM/1

referendum

(volks)stemming
Jaar van herkomst: 1892 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

referendum

volksstemming (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/referendum

referendum

stemming van het hele volk over een belangrijk onderwerp vb: er was een referendum over de nieuwe spoorlijn
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=referendum

Referendum

In veel landen bestaat de mogelijkheid om over bepaalde belangrijke onderwerpen een volksraadpleging te houden, een referendum. Nederland kent sinds 2001 ook deze mogelijkheid. Het gaat dan om een raadgevend correctief referendum op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Zo`n referendum kan alleen gaan over wetten of besluiten die al door e...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10182

Referendum

In veel landen bestaat de mogelijkheid om over bepaalde belangrijke onderwerpen een volksraadpleging te houden, een referendum. Nederland kent sinds 2002 ook deze mogelijkheid. Het gaat dan om een raadgevend correctief referendum op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Zo'n referendum kan alleen gaan over bepaalde wetten of besluiten die al door een volksvertegenwoordiging zijn goedgekeurd, om die zodoende te 'corrigeren'. ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10593

referendum

volksstemming
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10675

referendum

Volksraadpleging waarbij iedere stemgerechtigde om een mening wordt gevraagd.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10679
Geen exacte overeenkomst gevonden.