Zoek op

rekeningrijden

rekeningrijden werkw.Uitspraak:   ['rekənɪŋrɛidə(n)] systeem waarin je moet betalen voor het rijden met je auto Voorbeelden:   `rekeningrijden invoeren om fileproblemen op te lossen`, `Rekeningrijden houdt in dat wie weinig rijdt ook minder kosten heeft.` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/rekeningrijden

Rekeningrijden

Rekeningrijden, kilometerheffing, kilometerprijs en beprijzing (Engels: Road pricing) zijn concepten gericht op het belasten van het gebruik van de auto. Dit kan gebeuren door middel van een heffing per kilometer (bijvoorbeeld door middel van benzine-accijns) of een heffing gekoppeld aan het gebruik op een bepaalde weg (bijvoorbeeld door middel va...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rekeningrijden

rekeningrijden

Elke automobilist gaat betalen voor over de weg afgelegde kilometers. Via electronische meetpunten in het wegennet wordt bepaald hoeveel men moet betalen. De regering wil hiermee vooral het autogebruik ontmoedigen. De variabele autokosten stijgen hierdoor meer dan de vaste kosten.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.