Zoek op

relatie

rechtswetenschap: verwant of gekoppeld zijn aan; in verhouding staan tot. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/relatie

relatie

de relatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [rəˈla(t)si] Verbuigingen:   relatie|s (meerv.) 1) verhouding tussen mensen, dingen en begrippen Voorbeelden:   `een goede onderlinge relatie onderhouden`, `Het begrip ROS (return on sales) geeft de relatie...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/relatie

RELATIE

1) Aanraking 2) Aansluiting 3) Affaire 4) Avontuurtje 5) Band 6) Bekende 7) Betrekking 8) Bijzondere betrekking 9) Bijzondere betrekking tot iemand 10) Connectie 11) Contact 12) Correlatie 13) Gemeenschap 14) Handelsbetrekking 15) Iemand die men in zakelijk opzicht kent 16) Kennis 17) Liaison 18) Liefdesbetrekking 19) Liefdesrelatie 20) Liefdesverh...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RELATIE/1

relatie

Een verbinding of interactie tussen twee mensen of dingen. In bedrijfsrelatiebeheer is het de interactie tussen de IT-dienstenaanbieder en het bedrijf. In dienstenbedrijfsmiddelen- en configuratiebeheer is het een koppeling tussen twee configuratie-items, die een afhankelijkheid of verbinding weergeeft. Bijvoorbeeld: applicaties zijn gekoppeld aan ...
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Relatie

Een relatie (ook wel verhouding of betrekking) is een verband tussen meestal twee (soms meerdere) personen, concepten, verschijnselen of dingen. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Relatie

Relatie

[personen] - Een verhouding, verwantschap of (Romaans) relatie tussen twee of meer mensen is de betrekking of verhouding waarin zij tot elkaar staan. == Verandering van relaties door de geschiedenis heen == Mensen zijn voor hun (voort)bestaan afhankelijk van andere mensen. Ze worden dus gedwongen om samen te leven. Terwijl ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Relatie_(personen)

Relatie

[wiskunde] - In de wiskunde beschrijft een relatie het verband of de betrekking tussen objecten. Iedere relatie is gedefinieerd over een aantal verzamelingen en verbindt, uit deze verzamelingen, de elementen die met elkaar in het bedoelde verband staan. Het aantal verzamelingen waarover de relatie gedefinieerd is, heet de p...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Relatie_(wiskunde)

relatie

•een min of meer vast verband . •een persoonlijke, vaak amoureuse verhouding. •iemand waarmee men zakelijke contacten onderhoudt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/relatie

relatie

betrekking
Jaar van herkomst: 1568 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Relatie

Let op: Spelling van 1858 relaas, verhaal, berigt, melding, de betrekking, waarin de eene zaak tot de andere, of de eene persoon tot den anderen staat; gemeenschap, verkeer. Relatief, relative, Lat., in verhouding tot, betrekkelijk; pronomen relativum, betrekkelijk voornaamwoord, in de spraakkunst
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Relatie

DEFINITIE - OMSCHRIJVING - Een relatie wil zeggen, de betrekking waarin personen, zaken, begrippen tot elkaar staan verhouding). Binnen CRM is dit een veel gebezigd begrip. Binnen CRM draait alles het verstevigen van de relatie met je afnemers. Immers de relatie kan een uniek concurrentievoordeel zijn dat niet of moeilijk door concurrenten gekopi&e...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10074

Relatie

betrekking waarin personen, zaken, begrippen tot elkaar staan
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

relatie

betrekking tot iets of iemand; persoon die in betrekking staat (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/relatie

relatie

verhouding tussen mensen vb: we hebben een goede relatie met de buren
een relatie aanknopen [iemand goed leren kennen]
een liefdesrelatie [een liefdesverhouding]
een eind aan de relatie maken [iemand niet meer willen zien]
hij heeft goede relaties [kent belangrijke mensen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=relatie

Relatie

De beschrijving van het verband tussen objecten in de werkelijkheid. Zij geldt tussen de met objecten corresponderende activiteiten.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Relatie

[Nederlands] Een verband tussen (meerdere) zaken of personen
Gevonden op https://quizlet.com/86239849/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.