Zoek op

relieken

Objecten, bijvoorbeeld delen van een lichaam en kledingsstukken of persoonlijke gebruiksvoorwerpen, die toebehoorden aan of werden geassocieerd met een heilige, martelaar of een ander heilig persoon en die worden bewaard en vereerd.
Categorie: Objectgenres > religieuze objecten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Relieken

Relieken zijn overblijfselen van het lichaam van een heilige, of voorwerpen die met een heilige in aanraking zijn geweest, waaraan wonderdadige kracht wordt toegekend.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10692
Geen exacte overeenkomst gevonden.