Zoek op

Rendement

nuttig effect: de hoeveelheid te schilderen vierkante meters per liter product. Reken voor een terpentine-verdunbare verf op 10 á 12 m2. per liter, voor een water-verdunbare acrylverf op 8 á 10 m2. per liter . Voor een latex ligt het verbruik op ongeveer 6 á 8 m2. per liter. Het verbruik van een verf is mede afhankelijk van de viscositeit en de ...
Gevonden op http://huis-en-tuin.infonu.nl/doe-het-zelf/26711-schilderen-a-tot-z-in-het-

Rendement

Productiviteit; in de middeleeuwen bv: de landbouwopbrengst per hectare (ha).
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

Rendement

De opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde, over een bepaalde periode. ( > beleggen > analyse > fundamenteel)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/rendement.htm

rendement

De opbrengst van een belegging. Bestaat uit rentebaten (obligaties) of dividend in combinatie met kapitaalgroei (aandelen). Wordt in verband met de belastingen meestal bruto vermeld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10156

Rendement

De opbrengst van een belegging of investering over een bepaalde periode, uitgedrukt in een percentage van de daarvoor gemaakte kosten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Rendement

Opbrengst, meestal uitgedrukt in procenten van de oorspronkelijke investering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10181

Rendement

Het rendement van een belegging houdt rekening met de weerkerende inkomsten die de belegging oplevert (interesten en dividenden) en wordt uitgedrukt als een percentage van het belegde kapitaal (voor obligaties) of van de koers (voor aandelen of BEVEKs).Het rendement wordt als volgt berekend: de weerkerende inkomsten worden gedeeld door het belegde ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Rendement

Dit is de opbrengst uit of het inkomen van een investering of belegging als financiële uitkomst over een bepaalde periode.
Wordt het uitgedrukt in een percentage van de waarde van de investering of van het geïnvesteerd bedrag, spreekt men van rentabiliteit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Rendement

Het positieve of negatieve resultaat dat een pensioenfonds behaalt met de belegging van daartoe beschikbare middelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Rendement

Opbrengst, meestal uitgedrukt in procenten van de oorspronkelijke investering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Rendement

Opbrengst, meestal uitgedrukt in procenten van de oorspronkelijke investering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Rendement

Deze term wordt bij luidsprekers gebruikt om aan te geven hoeveel van het elektrisch vermogen wordt omgezet in akoestisch vermogen. De norm is op 1 meter het geluidsniveau meten terwijl de versterker 1 watt afgeeft. Elke 3 dB lagere gevoeligheid vraagt een verdubbeling van het overstekervermogen voor een gelijk geluidsniveau. Een luidspreker met ee...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10386

rendement

opbrengst. Meestal bedoeld als: hectoliter most-wijn per hectare (hl-ha). Kan ook zijn: de opbrengst in kg druiven per ha, zoals o.a. in Spanje gebruikelijk is; kg-ha is meer een oogstgetal. Ook: flessen-ha. Belangrijk hierbij: aantal planten per ha, hoeveelheid trossen per wijnstok, hoeveelheid druiven per tros. Hoe langer de druiven rijpen, des t...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

Rendement

Het rendement van een machine geeft de verhouding weer van het afgegeven nuttige vermogen tot het verbruikte vermogen. Het rendement heeft betrekking op een bepaalde bedrijfssituatie, bijvoorbeeld bedrijf bij volle belasting.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691

Rendement

Het positieve of negatieve resultaat dat een pensioenfonds, vermogensbeheerder of verzekeringsmaatschappij behaalt met de belegging van daartoe beschikbare middelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Rendement

Voor uw beleggingen ontvangt u koerswinst en dividend, deze posten vormen samen het rendement op uw belegging. Het rendement op beleggingen is, gemeten over langere periodes, meestal hoger dan de rente op een spaarrekening, maar u loopt het risico dat koersen dalen of bedrijven geen dividend uitkeren. Een belegging kan dus ook een negatief rendemen...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Rendement

Opbrengst of inkomen van een investering of belegging als financiële uitkomst over een (meestal) bepaalde periode. Indien uitgedrukt in een percentage van de waarde van de investering of van het geïnvesteerde bedrag, spreekt men veelal van rentabiliteit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Rendement

Winst behaald uit een belegging.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Rendement

het aantal vierkante meter dat te behandelen is met 1 liter verfproduct.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10831

Rendement

opbrengst van effecten op basis van de beurswaarde van het geïnvesteerd vermogen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Rendement

In de wijnbouw opbrengst per hectare, uitgedrukt in hl-ha.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10942

Rendement

Het rendement van een apparaat wordt uitgedrukt in procenten (%). Bij een apparaat met een rendement van 90% blijft er van de 100% energie aan de ingang 90% aan de uitgang over. Het verlies is dan 10% en dit wordt voornamelijk omgezet in warmte. Bij een omvormer geldt: hoe hoger het rendement, hoe langer er met de accu's gedaan kan worden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10971

rendement

hoeveelheid geleverde energie in verhouding tot de krachtbron
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Rendement

Bij rendement gaat het altijd om een verhouding tussen een bedrag dat je ergens in belegt en de vergoeding die je voor deze belegging krijgt. De verhouding wordt meestal uitgedrukt in een percentage, waarbij de vergoeding boven de teller staat en het belegde bedrag in de noemer. Maar er zijn variaties in de invulling van deze formule.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.