Zoek op

rente

groei en conjunctuur: Prijs van krediet. Op basis van de looptijd bij de beschikbaarstelling van het krediet vallen verschillende ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=rente

rente

de rente zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈrɛntə] Verbuigingen:   rente|n, rente|s (meerv.) geld dat berekend wordt als percentage van een bedrag Voorbeelden:   `lenen tegen vijf procent rente`, `De rente wordt twee maal per jaar bijgeschreven.`, `hypo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/rente

Rente

Rente is de prijs van krediet, ook wel interest genoemd.
Gevonden op https://www.finler.nl/rente/

RENTE

1) Bankterm 2) Bate 3) Bedrag 4) Boekhoudkundige term 5) Boekhoudterm 6) Dividend 7) Escompto 8) Extra uitkering 9) Financiële term 10) Geldelijke uitkering 11) Geldopbrengst 12) Geldterm 13) Interest 14) Intrest 15) Kapitaalopbrengst 16) Kapitaalsopbrengst 17) Kroos 18) Leenvergoeding 19) Opbrengst 20) Opbrengst van belegde gelden 21) Opbrengst v...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RENTE/1

rente

•op geregelde tijden te betalen geldbedrag voor het vruchtgebruik van een geleende som geld.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/rente

rente

beloning voor het afstaan van geld
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Rente

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-n), opbrengst van vaste goederen of belegde gelden; 4 pct. -, van elke honderd gulden kapitaal vier gulden inkomen 's jaars; van zijne -n leven, in al zijne behoeften voorzien door het bedrag der rente van zijn kapitaal zonder dat dit vermindert.
~BETALING, v. (-en).
~BRIEF, m. (...ven), bewijs v...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

rente

interest
Jaar van herkomst: 1230-1231 (CG I 1, 19 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Rente

Let op: Spelling van 1858 jaarlijksche geldinkomsten, de opbrengst van kapitalen, landerijen, enz. Eene Lijfrente, jaarlijksche inkomsten, die met den dood van hem of haar, die dezelve geniet, vervallen of ophouden. Rentenier, iemand, die van zijne renten leeft, of, in het algemeen, die renten te innen ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

rente

De vergoeding die aan de verstrekker van een lening (of obligatie) afgedragen dient te worden. Wordt in het algemeen als een percentage op jaarbasis weergegeven. ( > sparen en lenen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/rente.htm

Rente

Het percentage dat in rekening gebracht wordt over het uitstaande hypotheekbedrag (restant hoofdsom).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

Rente

De rente is het percentage van de lening dat gerekend wordt als vergoeding voor het geleende geld. (excl. eventuele kosten).
Er is een verschil tussen de nominale en de effectieve rente: vergelijk bij rentepercentages altijd de effectieve rentepercentages per jaar. Hierin zijn alle kosten opgenomen en deze percentages worden allemaal op dezelfd...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Rente

Vergoeding voor belenen (uitlenen) van geld. Zie ook: Hoe wordt rente berekend?
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

rente

geldelijke opbrengst, interest (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/rente

Rente

Vast bedrag dat met regelmatige tussentijden op afgesproken tijdstippen wordt uitbetaald [euro] {Financiering}. Vergoeding voor het lenen van geld gedurende een bepaalde periode [euro-periode]. De vergoeding kan vooraf verrekend worden (dan spreekt men ook van disconto {Financiering}) of achteraf (dan spreekt men van interest {Bedrijfsadministrat.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Rente

De rente is de vergoeding die een geldverstrekker ontvangt voor het uitlenen van geld.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_r.asp

Rente

Dit is het percentage van de kredietsom dat gerekend wordt als vergoeding voor het geleende geld.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/R

rente

vergoeding voor geleend geld vb: als je geld leent om een huis te kopen, betaal je al gauw 7 procent rente
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=rente

Rente

1) Vast bedrag dat met regelmatige tussentijden op afgesproken tijdstippen wordt uitbetaald [euro] {Financiering}.
2) Vergoeding voor het lenen van geld gedurende een bepaalde periode [euro/periode]. De vergoeding kan vooraf verrekend worden (dan spreekt men ook van disconto {Financiering}) of achteraf (dan spreekt men van interest {Bedrijfsadmi...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

rente

is de prijs voor krediet. Men kan de rente globaal indelen naar geldmarktrente (deze korte rente betreft leningen met een looptijd korter dan een jaar) en kapitaalmarktrente (de lange rente met een looptijd langer dan een jaar).
Zie ook het begrip interest
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip01.htm

rente

is de prijs voor krediet. Men kan de rente globaal indelen naar geldmarktrente (deze korte rente betreft leningen met een looptijd korter dan een jaar) en kapitaalmarktrente (de lange rente met een looptijd langer dan een jaar). (uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Rente

Rente is de vergoeding die u betaalt voor het lenen van geld. Bijvoorbeeld als u een hypotheek heeft.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/hypotheken-abc/r.html

Rente

Rente is een vergoeding voor geld. Dat kan geld zijn dat je geleend hebt of dat je uitgeleend hebt. Rente speelt ook een rol bij verschillende zaken die je via de notaris kan regelen. Natuurlijk is er de hypotheekrente. Ook bij een schenking op papier speelt dit een belangrijke rol, omdat de fiscus wil dat die daadwerkelijk betaald wordt. Ook in ee...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/rente/

Rente

Rente is een vergoeding voor geld. Dat kan geld zijn dat je geleend hebt of dat je uitgeleend hebt. De hoogte van de rente is vrij, die kunnen de partijen dus samen bepalen. Dat is in de praktijk niet altijd het geval. De hoogte van de rente die de bank wil hebben is vaak geen onderwerp van onderhandeling. Natuurlijk is er de hypotheekrente. Daarna...
Gevonden op https://www.overeenkomsten.nl/uitleg/rente/
Geen exacte overeenkomst gevonden.