Zoek op

request

burgerlijk procesrecht: schriftelijk stuk waarmee een verzoekschriftprocedure bij het gerecht wordt ingeleid. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=request

request

burgerlijk procesrecht: schriftelijk stuk waarmee een verzoekschriftprocedure bij het gerecht wordt ingeleid. Bijv. bij een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/request

REQUEST

1) Petitie 2) Schriftelijk verzoek 3) Verzoek
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REQUEST/1

Request

Een request (Engels, Ned.: verzoek) is een aanvraag van een browser aan een webserver een bepaalde webpagina te sturen. Een request kan rechtstreeks door een gebruiker worden opgevraagd, door het invullen van een URL in de adresbalk van de browser. Een pagina kan echter ook opgevraagd worden door het klikken op een link. Alle www-requests gaan via...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Request

request

zie rekest
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Request

Let op: Spelling van 1858 requête, Fr., een klaag-, verzoek- of smeekschrift; bede, verzoek. Requestreren, een verzoekschrift enz. indienen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

request

Verzoek van een client-programma aan een server, bijvoorbeeld om bepaalde gegevens uit een database te selecteren en te zenden.
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/r.php?id=2719

Request

A message describing an atomic operation to be carried out in the context of a specified resource.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Request

Een request is een verzoekschrift, opgemaakt in een bepaalde vorm en gericht tot het openbaar gezag.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.