Zoek op

requisitoir

strafprocesrecht: de vordering van het openbaar ministerie ter zitting waarbij de procureur des Konings de zaak samenvat ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=requisitoir

requisitoir

strafprocesrecht: fase in het strafproces dat ter zitting plaatsvindt na de ondervraging van de verdachte en waarin de officier ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/requisitoir

requisitoir

Term uit het strafrecht . Het is de fase in het strafproces dat plaatsvindt na de ondervraging van de verdachte en waarin de officier van justitie zijn eis en argumentatie naar voren brengt, waarin hij zoals dat heet 'requireert'. Na het requisitoir kan de verdachte antwoorden, meestal bij monde van zijn advocaat .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/requisitoir

requisitoir

het requisitoir zelfst.naamw.Uitspraak:   [rekwizi'twar] Verbuigingen:   requisitoir|s, requisitoir|en (meerv.) aanklacht of vordering in een rechtszaak (door het Openbaar Ministerie) Voorbeeld:   `het requisitoir van de officier van justitie` © Kernerma...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/requisitoir

REQUISITOIR

1) Aanklacht 2) Eis 3) Eis van het openbaar ministerie 4) Vordering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REQUISITOIR/1

Requisitoir

Een requisitoir is een voordracht gehouden door de officier van justitie tijdens een strafrechtelijk proces. De officier van justitie geeft hier zijn mening over de feiten al dan niet gepleegd door de verdachte en de bewijsvoering. Afhankelijk van het standpunt van het Openbaar Ministerie eist hij een veroordeling of vrijspraak. Hierna zal de advo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Requisitoir

requisitoir

eis, betoog
Jaar van herkomst: 1548 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

requisitoir

(oude rechtstermen:) inleidende rede om tot de eis te komen
Gevonden op http://www.embregts-genealogie.nl/rechtspraak.htm

Requisitoir

Betoog van de officier van justitie waarin hij gemotiveerd laat weten waarom de verdachte de telastgelegde feiten heeft gepleegd (of niet gepleegd) en hoe volgens hem de rechter zou moeten oordelen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

Requisitoir

de officier van justitie legt hierin uit waarom hij het ten laste gelegde bewezen acht en welke straf hij opgelegd wil zien. Dit laatste (de door het OM voorgestelde straf) wordt 'de eis' genoemd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10586

Requisitoir

(s) (spreek uit: rekwisitoor). Verhandeling van de officier van justitie, waarin hij het bewijs samenvat en dat uitmondt in het mondeling en schriftelijk vorderen van een bepaalde straf (de eis). Na het requisitoir is de verdediging aan de beurt. Zie Pleidooi.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Requisitoir

Fase in het strafproces dat ter terechtzitting plaatsvindt na de ondervraging van de verdachte als de officier van justitie een betoog houdt waarin hij het feitenrelaas in juridisch kader plaatst, de verdachte berispt en straf of maatregel eist.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11034

Requisitoir

De aanklacht van de officier van justitie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Requisitoir

Het requisitoir is het woord van de officier van justitie gedurende een strafrechtelijk proces. Tijdens het requisitoir zet de officier van justitie de relevante feiten op een rij en brengt hij zijn mening omtrent de strafbare feiten naar voren die volgens hem door de verdachte zijn gepleegd. De officier van justitie is onderdeel van het openbaar m...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Requisitoir

requisitoir

eis, betoog (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/requisitoir

Requisitoir

De aanklacht van de officier van justitie tijdens een strafproces waarin hij de feiten op een rij zet, zijn mening geeft over het bewijs en op grond daarvan een bepaalde straf ...
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

requisitoir

eis van het Openbaar Ministerie, betoog van de officier van justitie - Woordfeit: In een requisitoir laat de officier van justitie de feiten in een rechtszaak nog eens passeren, hij bespreekt de bewijzen en eist een straf. Via het Frans gaat requisitoir op het Latijn terug: het werkwoord requirere betekende `vragen naar` en `onderzoek...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/requisitoir.html

Requisitoir

[Maatschappijleer] de slottoespraak van de officier van justitie met daarin de strafeis.
Gevonden op https://quizlet.com/120405494/maatschappijleer-deeltoets-2-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.