Zoek op

retributie

fiscaal recht: vergoedingen die de overheid verkrijgt voor het verstrekken van specifieke diensten aan de burgers, namelijk ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=retributie

retributie

fiscaal recht: kleine heffing die aan de (lokale) overheid moet worden betaald voor een (duidelijke) prestatie harerzijds. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/retributie

retributie

zakenrecht: geldsom die de eigenaar van een heersend erf aan de eigenaar van het dienende erf op al dan niet regelmatig terugkerende ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/retributie

retributie

retributie zelfst.naamw. iemand iets betaald zetten, terugbetaling, vergelding    Voorbeeld: `Als retributie voor de stakingsactie werden alle stakers ontslagen. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'retributie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de T...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/retributie

RETRIBUTIE

1) Belasting 2) Beloning 3) Betaling van overheidsdiensten 4) Bonificatie 5) Genoegdoening 6) Heffing 7) Schadeloosstelling 8) Teruggaaf 9) Teruggave 10) Vergelding 11) Vergoeding 12) Wraak
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RETRIBUTIE/1

Retributie

Retributie moet duidelijk onderscheiden worden van het begrip belasting. Retributies worden door de overheid geheven als tegenprestatie voor een door de overheid bewezen dienst. Voorbeelden zijn de heffing van leges(gelden) voor paspoort, rijbewijs, retributie voor het verlenen van een bouwvergunning en dergelijke.http://financieel.infonu.nl/belast...
Gevonden op http://financieel.infonu.nl/belasting/9522-belastingen-soorten-belasting.ht

Retributie

Een retributie is een gedwongen betaling aan de overheid voor een verleende dienst. In Nederland wordt deze term nog steeds gebruikt (zie ook retribueerbaar). In België staat het begrip voor bepaalde heffingen. == Nederland == Retributies werden voor het eerst in 1851 in de gemeentewet opgenomen. Tegenwoordig worden ze aangeduid als rechten, de t...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Retributie

retributie

•iemand iets betaald zetten. •tweede betekenisomschrijving. •enz.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/retributie

Retributie

Betaling voor overheidsdiensten, verschuldigd in rechtstreeks verband met het gebruik dat men er van maakt.
Bijvoorbeeld leges voor een bouwvergunning.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Retributie

Retributie is een betaling voor overheidsdiensten en is verschuldigd in verband met het gebruik dat men er van maakt. Bijvoorbeeld leges voor een bouwvergunning.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Retributie

betaling voor overheidsdiensten, verschuldigd in rechtstreeks verband met het gebruik dat men er van maakt. Bijvoorbeeld leges voor een bouwvergunning
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/R

Retributie

(1) Retributie is de betaling voor overheidsdiensten en is verschuldigd in verband met het gebruik dat men er van maakt. Een voorbeeld hiervan is leges voor een bouwvergunning.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Retributie

(2) Vergoeding voor verleende diensten door de Kamers van Koophandel. Een retributie is bijvoorbeeld de vergoeding die men moet betalen om een afschrift uit het Handelsregister te verkrijgen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

retributie

is een betaling aan de overheid voor een door de overheid individueel geleverde specifieke overheidsprestatie. Vaak is de betaling slechts een deel van de werkelijke kosten. Voorbeelden zijn: school- en college-geld, havengelden, paspoortleges, omroepbijdragen, wegenbelasting etc.. De retributie is gebaseerd op het
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm

retributie

is een betaling aan de overheid voor een door de overheid individueel geleverde specifieke overheidsprestatie. Vaak is de betaling slechts een deel van de werkelijke kosten. Voorbeelden zijn: school- en college-geld, havengelden, paspoortleges, omroepbijdragen, wegenbelasting etc De retributie is gebaseerd op het profijtbeginsel. (uit: begrippenlij...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.