Zoek op

Sacramentaliën

Het Latijnse woord ‘sacramentalia’ betekent ‘hetgeen op sacramenten gelijkt’; het gaat bij sacramentaliën concreet om zaken of handelingen die de Kerk gebruikt om God jegens de gelovigen gunstig te stemmen, zonder dat hun direct genade wordt verleend.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10692

Sacramentaliën

Latijn: Sacramentalia, dat wat tot wijding strekt: door de kerk ingesteld wijdingen of zegeningen van personen of zaken.
Zie: exorcisme, rozenhoedje, schapulier, wijwater.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694
Geen exacte overeenkomst gevonden.