Zoek op

schatvinding

zakenrecht: wijze van eigendomsverkrijging ten behoeve van diegene die de schat heeft gevonden; de eigendom van een schat ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=schatvinding

schatvinding

zakenrecht: eigendom van een schat komt in gelijke delen toe aan diegene die de schat heeft gevonden en de eigenaar van de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/schatvinding

Schatvinding

Schatvinding is een term uit het Nederlands civiel recht. Ingevolge artikel 5:20 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek wordt de eigenaar van de grond, de eigenaar van onder andere de gebouwen die op de grond zijn gebouwd. Dit impliceert dat alles wat duurzaam met de grond is bevestigd, eigendom wordt van de eigenaar van de grond. Indien de eigenaa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schatvinding

Schatvinding

Er is sprake van schatvinding indien een zaak van waarde, die lang verborgen was, wordt gevonden. Indien een persoon een woning koopt, wordt hij niet slechts eigenaar van de woning. Ingevolge artikel 5:20 van het Burgerlijk Wetboek wordt de eigenaar van de grond, de eigenaar van onder andere de gebouwen die op de grond zijn gebouwd. Dit impliceert ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Schatvinding
Geen exacte overeenkomst gevonden.