Zoek op

schuld

strafrecht: mate van verwijtbaarheid in strafrechtelijke zin. Bijv. geen straf zonder ~. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=schuld

schuld

verbintenissenrecht: mate van verwijtbaarheid in civiele zin, met name een bepaalde onachtzaamheid, onvoorzichtigheid of ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=schuld

schuld

vermogensrecht: hetgeen een persoon aan een ander is verschuldigd. Bijv. een geldsom; ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=schuld

schuld

strafrecht: mate van verwijtbaarheid in strafrechtelijke zin. Bijv. geen straf zonder ~. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/schuld

schuld

verbintenissenrecht: hetgeen een persoon aan een ander is verschuldigd. Bijv. een geldsom;mate van verwijtbaarheid in civiele ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/schuld

schuld

Begrip met meerdere betekenissen. In het privaatrecht betekent een schuld een verplichting (in de zin dat iemand een ‘schuld’ heeft bij een ander om deze nog een geldbedrag te betalen), dan wel verwijtbaarheid (voor bijvoorbeeld een onrechtmatige daad ). In het strafrecht is schuld vaak vereist voor het kunnen opleggen van een straf. Als iemand...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/schuld

schuld

de schuld zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [sxʏlt] Verbuigingen:   schuld|en (meerv.) 1) geldbedrag dat je moet betalen Voorbeelden:   `hypotheekschuld`, `speelschulden`, `schulden maken`, `Ik moet de bank nog een schuld van 10.000 euro afbetalen.`...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/schuld

SCHULD

1) Achterstallig geld 2) Achterstand 3) Blaam 4) Culpabiliteit 5) Debet 6) Fout 7) Geldelijke verplichting 8) Lastdragend 9) Nog te betalen bedrag 10) Nog te betalen geldsom 11) Onbehaaglijk gevoel 12) Ondeugd 13) Oorzaak 14) Openstaand bedrag 15) Schuldenlast 16) Te betalen bedrag 17) Tekortkoming 18) Toedoen 19) Verantwoordelijkheid 20) Verkeerde...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SCHULD/1

Schuld

[Ahr] - Schuld is een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, en maakt deel uit van de Landkreis Ahrweiler. Schuld telt {Statistiek gemeente Duitsland inwoners|07 1 31 074|Rijnland-Palts} inwoners. ==Bestuur== De plaats is een Ortsgemeinde en maakt deel uit van de Verbandsgemeinde Adenau. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schuld_(Ahr)

Schuld

[strafrecht] - Schuld wordt als term op verschillende wijzen gebruikt in het strafrecht. Elke vorm kent daarbij zijn eigen betekenis. Dit artikel behandelt alleen de term schuld zoals die wordt gebruikt in het strafrecht. De twee belangrijkste vormen van schuld zijn die waarin schuld als element of als bestanddeel wordt geh...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schuld_(strafrecht)

Schuld

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), wat men (wegens aankoop, leen enz.) behoort
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

schuld

verplichting
Jaar van herkomst: 1201-1225 (CG II 1 Floyris )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Schuld

Zie: Eigen schuld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Schuld

Zie Culpa en Dolus.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

schuld

verplichting; verantwoordelijkheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/schuld

Schuld

Datgene waartoe een schuldenaar verplicht is. Meestal gaat het om een geldschuld: de verplichting een bepaald bedrag te betalen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/schuld

Schuld

Bedrag dat iemand had moeten betalen, maar waarvan de betaling nog niet is verricht [euro] {Spreektaal}. Bedrag dat direct opvorderbaar is in het geval van een faillissement, maar dat vervolgens wordt omgezet in een vordering {Juridische term}. Vreemd vermogen waarvan de vervaldatum is verstreken [euro] {Financiering}. Zie ook schuldenvrij. Al he.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

schuld

verantwoordelijk zijn voor een fout vb: het is zijn schuld dat ik verkeerd reed
schuld bekennen [toegeven dat je schuldig bent]
buiten zijn schuld [hij kan er niets aan doen]
hem de schuld geven [zeggen dat hij het gedaan heeft]
belofte maakt schuld [als je iets belooft, moet je het ook doen]
eigen ...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=schuld

Schuld

(1) 1) Bedrag dat iemand had moeten betalen, maar waarvan de betaling nog niet is verricht [euro] {Spreektaal}. Zie ook: hypotheekschuld.
2) Bedrag dat direct opvorderbaar is in het geval van een faillissement, maar dat vervolgens wordt omgezet in een vordering {Juridische term}.
3) Vreemd vermogen waarvan de vervaldatum is verstreken [euro] ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Schuld

(2) Er is sprake van schuld als het gedrag van degene die handelde (of heeft nagelaten te handelen) in strijd is met wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden. Met andere woorden, er is sprake van verwijtbaar gedrag. Daarbij zijn gradaties mogelijk varirend van grove, aan opzet grenzende schuld tot lichte schuld, waarbij nauwelijks van enige v...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.