Zoek op

snuisteren

snuffelen
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/snuisteren

Snuisteren

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik snuisterde, heb gesnuisterd), grissen, stelen (kleinigheden).
*...TERIJ, v. (-en), speelgoed, kramerij; kleinigheid, nietigheid.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

snuisteren

[Belgisch Nederlands] snuffelen
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.