Zoek op

sommatie

contractenrecht: schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn een wettelijke of contractuele verplichting na te ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=sommatie

sommatie

belastingrecht: schriftelijke waarschuwing van de belsatinginspecteur dat een persoon te laat is met de betaling, met het ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/sommatie

sommatie

overeenkomstenrecht: schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn een wettelijke of contractuele verplichting na ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/sommatie

sommatie

strafrecht: gebod, gebieden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/sommatie

sommatie

Aanmaning om iemand te bewegen een verbintenis na te komen. Vaak wordt de wederpartij in de sommatie ook in gebreke gesteld. Als hij dan zijn verplichting niet tijdig nakomt, 'raakt hij in verzuim'. Vanaf dat moment kunnen juridische stappen worden genomen om de nakoming af te dwingen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/sommatie

sommatie

sommatie zelfst.naamw. brief of exploot waarin aangemaand wordt optelling van waarden Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'sommatie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met sommatie: ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/sommatie

sommatie

dagvaarding, gerechtelijke opeising
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Sommatie

Sommatie is het optellen van een groep getallen, het resultaat hiervan is de som of het totaal. Een oneindige som wordt vaak gezien als een reeks. ==Notatie== ===Einstein-Sommatieconventie=== Volgens deze conventie, veel gebruikt in theoretische fysica en met name voor algemene relativiteitstheorie worden sommatietekens weggelaten en wordt er auto...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sommatie

sommatie

aanmaning om te betalen
Jaar van herkomst: 1502 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Sommatie

Let op: Spelling van 1858 sommation, Fr., opeisching, dagvaardiging, geregtelijke aanmaning tot betaling, enz
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

sommatie

aanmaning om te betalen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/sommatie

sommatie

(brief met) aanmaning - Woordfeit: Sommatie betekent `aanmaning` en sommeren `aanmanen`. De termen worden vaak in juridische zin gebruikt: iemand wordt dan aangemaand om binnen een bepaalde termijn aan een (wettelijke of contractuele) ver?plich?ting of eis te voldoen. Niet alleen de aanmaning zelf, ook de brief of tekst waarin de aanmaning verwoord...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/sommatie.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.