Zoek op

specialisatie

markten en prijzen, groei en conjunctuur: Een individu, onderneming of land legt zich toe op een bepaalde bekwaamheid, dienst ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=specialisatie

specialisatie

specialisatie zelfst.naamw. het gespecialiseerd zijn, het zich specialiseren vakgebied waarin men gespecialiseerd is Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'specialisatie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. D...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/specialisatie

Specialisatie

Bij specialisatie wordt de bedrijfstak smaller en bij parallellisatie wordt de bedrijfstak breder. Bijvoorbeeld:Als de fietsenmaker besluit om naast fietsen ook nog scooters te gaan verkopen dan is er sprake van parallellisatie. Als de fietsenhandelaar besluit om alleen nog maar racefietsen te verkopen dan specialiseert hij zich.
Gevonden op https://www.finler.nl/specialisatie/

SPECIALISATIE

1) Ontwikkeling in een bepaalde richting 2) Specialisme 3) Vakgebied 4) Vakopleiding 5) Verbijzondering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SPECIALISATIE/1

Specialisatie

Specialisatie is het zich toeleggen op iets specifieks. Dit kan op verschillende gebieden: In de studie wordt een specifieke afstudeerrichting ook wel een specialisatie genoemd. Zo heeft men bijvoorbeeld in de medische wetenschap vele medisch specialismen. Met de industriële revolutie is in de economie een vergaande arbeidsdeling doorgevoerd. Een...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Specialisatie

Specialisatie

[biologie] - Specialisatie kan in de biologie meerdere betekenissen hebben: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Specialisatie_(biologie)

specialisatie

toeleggen op één activiteit
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Specialisatie

Steeds meer bedrijven in de landbouw en de industrie leggen zich toe op het produceren van maar een product. Ze specialiseren zich.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

specialisatie

Veranderingen in een bedrijf (bijv. in de landbouw) waarbij de nadruk op één of enkele producten komt te liggen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

Specialisatie

Men gaat zich toeleggen op één gewas of diersoort. Voorbeelden in Spanje zijn zonnebloemen en tomaten.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

specialisatie

Toenemende adaptatie van een organisme aan een specifieke omgeving.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Specialisatie

Beperking van het verkoopassortiment (tegenhanger van parallellisatie dat verbreding van het assortiment in houdt) {Externe Organisatie} . Zie ook de tegenstelling tussen integratie en differentiatie. Uitsplitsing van de organen in een bedrijf in kleinere eenheden, zodat ieder zich toe kan leggen op een beperkt aantal taken {Interne Organisatie}......
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Specialisatie

(1) Het zich terugtrekken naar 1 niveau in 1 bedrijfskolom vanuit een positie waarin men werkzaam was op 1 niveau in meerdere bedrijfskolommen. In de industrile economie wordt dit verschijnsel aangeduid met de term 'horizontale differentiatie'.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Specialisatie

(2) Onze moderne maatschappij berust op het principe van de arbeidsverdeling of specialisatie. Productie en consumptie vinden meestal gescheiden plaats. Men produceert voor de markt. Zie ook `Bedrijfskolom`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Specialisatie

1) Beperking van het verkoopassortiment (tegenhanger van parallellisatie dat verbreding van het assortiment in houdt) {Externe Organisatie}. Zie ook de tegenstelling tussen integratie en differentiatie. 1) Uitsplitsing van de organen in een bedrijf in kleinere eenheden, zodat ieder zich toe kan leggen op een beperkt aantal taken {Interne Organisati...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

specialisatie

is het zich toeleggen op de beste kwaliteiten. Het onstaan van geld heeft vergaande specialisatie mogelijk gemaakt. Zie de functies van geld.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip04.htm

Specialisatie

Het resultaat van de afsplitsing van een aantal attribuuttypen van een type van een hoger niveau om een of meer type(n) van een lager niveau te vormen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

specialisatie

(m.b.t. een bedrijfskolom) is het horizontaal afstoten van activiteiten. Het tegenovergestelde is parallellisatie. (uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

specialisatie

is het zich toeleggen op de beste kwaliteiten. Het onstaan van geld heeft vergaande specialisatie mogelijk gemaakt. Zie de functies van geld.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

specialisatie

[Management-en-organisatie] organisatie gaat geen activiteiten meer verrichten in een andere bedrijfskolom
Gevonden op https://quizlet.com/115574244/3strategisch-management-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.