Zoek op

Spectroscopie

Spectroscopie is een verzamelnaam voor wetenschappelijke technieken om stoffen te onderzoeken aan de hand van hun spectrum, hun wisselwerking met straling van verschillende energie. Spectroscopische technieken worden toegepast in de natuurkunde, analytische scheikunde en fysische chemie om de eigenschappen van samengestelde moleculaire, atomaire o...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Spectroscopie

spectroscopie

Het onderzoeken van spectra van objecten om zo hun aard en fysische eigenschappen te achterhalen aan de hand van de energie van de straling die uitgezonden wordt.
Gevonden op http://www.astronomie.nl/begrippenlijst/index.php?catid=1

spectroscopie

Methode om een stof te analyseren aan de hand van de manier waarop deze verschillende golflengten in het elektromagnetisch energiespectrum doorgeeft of uitstraalt of op grond van de wijze waarop deze reageert op dergelijke golflengten.
Categorie: Procédés en Technieken > analyse- en testtechnieken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

spectroscopie

onderzoek met behulp van een spectroscoop, waarbij het mogelijk is aan-afwezigheid van bepaalde bestanddelen, bv melkzuur, in hersengebieden aan te tonen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10717
Geen exacte overeenkomst gevonden.