Zoek op

eiser

burgerlijk procesrecht: partij in een geding die de inleidende vordering instelt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=eiser

eiser

burgerlijk procesrecht: persoon die middels een dagvaarding een vordering bij het gerecht indient. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/eiser

eiser

Ia de eiser zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['ɛisər] Verbuigingen:   -s (meerv.) Ib de eiseres zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɛisəˈrɛs] Verbuigingen:   -sen (meerv.) iemand die eist, vooral bij een rechtbank Voorbeeld:   `De e...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/eiser

EISER

1) Aanklager 2) Aanlegger (jur.) 3) Aanlegger (Juridisch) 4) Beschuldiger 5) Claimer 6) Dager 7) Eisende partij 8) Hij die vordert 9) Hij staat erop 10) Hij wil 11) Iemand die betaling van een schuld vordert 12) Iemand die eist 13) Impetrant 14) Invorderaar 15) Jurist 16) Klager 17) Maner 18) Partij in een geding 19) Partij in een gerechtsgeding 20...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EISER/1

Eiser

Eiser is de naam die in het burgerlijk procesrecht aan een procespartij wordt gegeven, die een civiele procedure begint. Het woord is afgeleid van eis: de eiser wil van de rechter een bepaalde beslissing. In een civiele procedure is alleen sprake van een eiser bij een dagvaardingsprocedure. In een verzoekschriftprocedure spreek je niet van eiser m...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Eiser

Eiser

(c). Degene die een civielrechtelijk proces aanvangt. Zie ook Appelant, Requestrant en Requirant.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Eiser

- Degene die een (civiele) procedure begint, in tegenstelling tot de gedaagde
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Eiser

Degene die een (civiele) procedure begint, in tegenstelling tot de gedaagde.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Eiser

[Maatschappijleer] degene die de zaak aan de rechter voorlegt
Gevonden op https://quizlet.com/115659153/maatschappijleer-thema-2-7-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.