Zoek op

stadsgewest

Ook wel stadsregio genoemd. Functionele eenheid van een grote stad met omliggende plaatsen. De stadsgewesten in ons land lopen in elkaar over en vormen een stedelijke zone.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/demografie-en-geografie-nl/stadsgewest

stadsgewest

stadsgewest zelfst.naamw. gewest dat gevormd wordt door een aantal samenwerkende gemeenten Bron: Wikiwoordenboek - stadsgewest. SpellingCorrect gespeld: 'stadsgewest' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden be...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/stadsgewest

Stadsgewest

Grootstedelijke agglomeratie en het hierop georiënteerde omringende gebied.
Het stadsgewest - het stedelijk gebied in functionele zin - bestaat uit een grootstedelijke agglomeratie en het omringende gebied met daarbinnen gelegen kleinere kernen (stadjes, dorpen, gehuchten) die met die agglomeratie door velerlei relaties met elkaar zijn verbonde...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=877

stadsgewest

Een centrale stad-agglomeratie met de er omheen liggende gemeenten. Een stadsgewest is niet ruimtelijk aaneengesloten, maar wel een functionele eenheid. Door de intensieve relaties (woon-werkverkeer, gerichtheid op de stad wat betreft de voorzieningen e.d.) functioneert een stadsgewest als een eenheid.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

stadsgewest

Een functioneel samenhangend geheel van een centrale stad of agglomeratie met omliggende nederzettingen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

Stadsgewest

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Samenwerkingsvorm van verschillende plaatsen in een verstedelijkt gebied, bijvoorbeeld over woningbouw.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

stadsgewest

omvat de agglomeratie en de sterk verstedelijkte gemeenten aan de rand ervan
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Stadsgewest

een stadsgewest wordt omschreven als het geheel van agglomeratie en banlieue. De agglomeratie is de min of meer aaneengesloten bebouwde zone rond de kernstad.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10654

Stadsgewest

Een grote stad of agglomeratie met de daar omheen liggende suburbane kernen die veel contacten onderhouden met de centrale stad. De mensen werken, winkelen er of gaan er naar school. Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam vormen ieder het centrum van een stadsgewest.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Stadsgewest

[Aardrijkskunde] Een stedelijk gebied waarin de omringende plaatsen op tal van manieren verbonden zijn met de centrale stad
Gevonden op https://quizlet.com/108662111/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.