Zoek op

Stadsrand

De stadsrand is een onderdeel van een stadsgewest en vormt de meest perifere zone van een agglomeratie. De stadsrand omsluit de kernstad langs alle zijden en bestaat uit minder dichte bebouwing dan de kernstad. De bebouwing (met inbegrip van tussenliggende verkeerswegen, stadsparken en sportterreinen) blijft er echter een aaneengesloten geheel vor...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsrand

stadsrand

de uitbreiding van de stad rondom de binnenstad; de woonfunctie overheerst er
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

stadsrand

[Aardrijkskunde] bebouwde ruimte rond de binnenstad
Gevonden op https://quizlet.com/82220102/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.