Zoek op

strafrecht

strafrecht: rechtstak die zowel het materieel strafrecht als het strafprocesrecht omvat;van belang ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=strafrecht

strafrecht

strafrecht: vakgebied dat met het gelijknamige rechtsgebied uit voornamelijk het Wetboek van Strafrecht, de Wegenverkeerswet ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/strafrecht

strafrecht

het strafrecht zelfst.naamw.Uitspraak:   ['strɑfrɛxt] stelsel van rechtsregels die bepalen wat strafbaar is en welke straf daarvoor gegeven kan worden juridisch Voorbeelden:   `Wetboek van Strafrecht`, `In het strafrecht staat de bestraffing van een overtreding cen...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/strafrecht

strafrecht

In het Wetboek van Strafrecht staat beschreven welk gedrag strafbaar is, wat de passende straf is en volgens welke procedures recht wordt gesproken.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/strafrecht

STRAFRECHT

1) Deel van een publiekrecht 2) Jus criminale 3) Regelgeving 4) Strafwet
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STRAFRECHT/1

Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden. Strafrecht betreft dus het (negatief) sanctioneren van bepaald gedrag (een handelen of nalaten). De bestraffing staat voorop. Daarin onderscheidt he...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafrecht

Strafrecht

[België] - Strafrecht, in België, is het geheel van rechtsregels waardoor bepaalde handelingen strafbaar worden gesteld (materieel strafrecht), met aanvullend de procedureregels volgens dewelke het materieel strafrecht wordt toegepast (formeel strafrecht, ook wel strafprocesrecht genoemd). Het materieel strafrecht omvat h...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafrecht_(België)

Strafrecht

[Nederland] - Het strafrecht is dat deel van het recht dat toepasbaar is als iemand verdacht is van het begaan van een strafbaar feit. Daarnaast zijn er nog bepaalde boetes (al of niet met een andere formele naam) die buiten het strafrecht vallen. ==Materieel strafrecht== In het strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraan ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafrecht_(Nederland)

strafrecht

•het geheel van rechtsregels waarmee bepaalde handelingen strafbaar worden gesteld. •tweede betekenisomschrijving. •enz.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/strafrecht

strafrecht

Tak van de rechtswetenschap die zich bezighoudt met misdaden.
Categorie: Vakgebieden > rechten (vakgebied).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Strafrecht

'Burgerlijk recht gaat over centen maar strafrecht gaat over mensen!' zei iemand eens om uit te leggen wat hem in het strafrecht zo boeide. In het strafrecht gaat het altijd om mensen en hun drijfveren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10586

strafrecht

De regels die bepalen welke straf je krijgt als je een strafbaar feit pleegt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Strafrecht

Het strafrecht geeft de regels omtrent de opsporing, vervolging en berechting van verdachten die zich schuldig maken aan het plegen van een strafbaar feit. Het strafrecht kent twee wetboeken die in beginsel in elke strafzaak van toepassing zijn, namelijk: het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. Wanneer een verdachte enig straf...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Strafrecht

strafrecht

alle regels en wetten over het straffen van mensen vb: in ons strafrecht staat dat je niet mag stelen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=strafrecht

strafrecht

[Maatschappijleer] Het recht dat bestaat uit alle wettelijke strafbepalingen
Gevonden op https://quizlet.com/102222092/maatschappijleer-rechtstaat-par-1recht-en-rec

strafrecht

[Maatschappijwetenschappen] daarin staat aangegeven welke gedragingen beschouwd moeten worden als strafbaar, in welke gevallen deze gedragingen ook daadwerkelijk afgestraft kunnen worden en welke straffen er zijn
Gevonden op https://quizlet.com/12843940/cr-hoofdstuk-5-het-nederlandse-strafrecht-flas

Strafrecht

Geheel van regels betreffende de strafbaarstelling van bepaalde feiten en de straffen.
De algemene regels en de meeste algemene strafbare feiten staan in het Wetboek van Strafrecht, bijzondere strafbaarstellingen in bijzondere wetten en verordeningen. De regels betreffende vervolging en berechting van strafbare feiten en de executie van opgeleg...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Strafrecht
Geen exacte overeenkomst gevonden.