Zoek op

Studiebureau

Een studiebureau kan zorg dragen voor een marktonderzoek. Een dergelijk bureau werkt op verschillende niveaus: In de eerste plaats vervult het bureau een raadgevende functie: Vervolgens vergaart het bureau de nodige informatie: Een derde taak is de verwerking van de ingezamelde gegevens: Het vierde niveau betreft opnieuw het verstrekken van advies...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Studiebureau

studiebureau

[Belgisch Nederlands] adviesbureau
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.