Zoek op

Styl

Let op: Spelling van 1858 stylus, Lat., de voordragt, uitdrukking, daarstelling in geschrift en kunst; stylus curiae, kanselarij-stijl; de tijd- of dagrekening, b.v.: de Oude en Nieuwe stijl, de eerste volgens den Juliaanschen, en de andere volgens den Gregoriaanschen almanak, zijnde twaalf dagen van el...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.