Zoek op

telecommunicatie

post- en telecommunicatierecht: elke overbrenging, uitzending of ontvangst van tekens, seinen, geschriften, beelden, klanken ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=telecommunicatie

telecommunicatie

post- en telecommunicatierecht: overdracht, uitzending of ontvangst van signalen van welke aard dan ook d.m.v. kabels, radiogolven, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/telecommunicatie

telecommunicatie

Elke toepassing van elektromagnetische golven voor het sturen en ontvangen van gegevens. Tegenwoordig betekent dit meestal uitzenden of ontvangen van elektromagnetische signalen door middel van radio, telefoon, televisie, computer , en de nieuwere apparaten op zakformaat die deze technieken combineren.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/techologie-en-techniek/telecommunicatie

telecommunicatie

de telecommunicatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [teləkɔmyniˈka(t)si] communicatie over grote afstand met elektronische middelen (computer, fax, telefoon e.d.) © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'telecommunicatie' komt voor in de Woordenlijst ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/telecommunicatie

Telecommunicatie

Telecommunicatie (samenstelling uit het griekse τηλε ofwel tèle = ver en het Latijnse communicare = mededelen) is het overbrengen van informatie van de ene plek naar een andere zonder dat iets of iemand zich fysiek daar naartoe verplaatst. Moderne vormen van telecommunicatie zijn: (mobiele) telefoon, radio, televisie en internet. Een oudere v...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Telecommunicatie

telecommunicatie

• [f] •de technologie en haar toepassing die communicatie over grote afstanden mogelijk maakt. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/telecommunicatie

telecommunicatie

Communicatie over (grote) afstand mogelijk gemaakt door moderne, electronische middelen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_mainpo.htm

Telecommunicatie

Telecommunicatie is de algemene term voor alle toepassingen en systemen waarin (analoge of digitale) data via kanalen (telefoon, coaxkabel, glasvezel, satelliet, radioverbindingen enz.) over grote afstanden worden verzonden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10368

telecommunicatie

De wetenschap van communicatie over lange afstanden, vooral door middel van elektronische hulpmiddelen zoals telefoonsystemen of uitzendingen.
Categorie: Vakgebieden > communicatiewetenschap.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

telecommunicatie

ver (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/telecommunicatie

telecommunicatie

het over een afstand uitwisselen van informatie vb: televisie is een medium voor telecommunicatie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=telecommunicatie

Telecommunicatie

Telecommunicatie is communicatie tussen mensen en/of datacommunicatie tussen computers die over grotere afstanden plaatsvindt via netwerken zoals het telefoonnet en Internet.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Telecommunicatie

telegraaf (v. Gr. tèle = ver, graphoo = schrijven; dus 'verreschrijver'), toestel om met tekens of signalen in korte tijd berichten over te brengen over een afstand groter dan de gehoorsafstand (zie telegrafie). In de scheepvaart wordt de telegraaf toegepast om aan boord van een schip orders over te brengen van de brug naar andere delen van het sc...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

telecommunicatie

[Natuurkunde] informatie over een grote afstand
Gevonden op https://quizlet.com/112127778/natuurkunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.