Zoek op

TOKEN

1) Unieke cijfer- of lettercombinatie 2) Verschijningsvorm
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TOKEN/1

Token

[identificatie] - Een token is over het algemeen een reeks cijfers of karakters die `niet te verzinnen` is. Iemand die in het bezit is van het token kan het dus niet verzonnen hebben en bewijst daarmee het token te hebben. Dit bewijs wordt op twee manieren gebruikt: Een voorbeeld van een persoonlijk token is een pin (persoo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Token_(identificatie)

Token

Engelse term voor een ontastbare hoeveelheid geld dat via elektronische weg op de harde schijf van de personal computer van een eindgebruiker wordt geplaatst. Een token is een vorm van elektronisch geld, zoals geld op een Protonkaart er ook één is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

token

Object dat een toegangsrecht aangeeft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

Token

Een tekstueel element dat niet verder kan worden ontleed bij het parseren van gegevens. Een token kan bijvoorbeeld bestaan uit de naam van een variabele, een gereserveerd woord of een operator die wordt gebruikt in een programma. Wanneer je tokens opslaat als korte codes, worden programmabestanden kleiner en wordt het programma sneller uitgevoerd. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10860
Geen exacte overeenkomst gevonden.