Zoek op

transliteratie

transliteratie zelfst.naamw. de conversie waarbij het schrift van een taal zo eenduidig mogelijk wordt omgezet naar een ander schrift Bron: Wikiwoordenboek - transliteratie. SpellingCorrect gespeld: 'transliteratie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de sp...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/transliteratie

Transliteratie

Het letter voor letter weergeven van tekens uit het ene schrift in het andere
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_t.htm

Transliteratie

Transliteratie is het omzetten van het ene alfabet of schriftsysteem in het andere. In de loop van de tijd zijn er veel transliteratiesystemen bedacht. Aan een transliteratiesysteem kan een aantal eisen gesteld worden: Transliteratiesystemen zijn er onder andere voor: == Norm en praktijk == Voor een aantal schriftsystemen bestaat meer dan één tr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Transliteratie

transliteratie

het teken voor teken overbrengen van het ene schrift in het andere (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/transliteratie

Transliteratie

Een afschrift in een afwijkend alfabet of een ander schriftsysteem.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.