Zoek op

TRIBUUN

1) Ambt in de Romeinse tijd 2) Ambtenaar van de belastingen in oud Rome 3) Ambtenaren in het romeinse rijk 4) Demagoog 5) Functionaris in het oude Rome 6) Romeins ambtenaar 7) Romeins functionaris 8) Romeinse ambtenaar 9) Romeinse functionaris 10) Romeinse staatsambtenaar 11) Volksmenner 12) Wijkmeester
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TRIBUUN/1

Tribuun

Tribuun (Latijn: tribunus, Byzantijns Grieks τριβούνος) was de titel van twee à drie verkozen ambtsdragers in de Romeinse Republiek. Tribunen konden ==Ontstaan en oorspronkelijke functie== Het Romeins recht kan gezien worden als het eerste Internationaal recht. Het kenmerkte zich door het uniform geldig en toepasbaar zijn van de wetten e...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tribuun

Tribuun

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Tribuun``] De benaming T. vroeger voor den hoogsten van de Romeinsche bevelhebbers gebezigd, ging later op de hoogere officieren van het leger over, waarvan er zich 6 bij ieder legioen bevonden. Tot aan het jaar 393 van Rome werden zij door de koningen, den consul of den dictator benoemd, daarna verkree...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0021.htm

Tribuun

Let op: Spelling van 1858 tribun, Fr., tribunus, Lat., een gemeensman, volksvoorstander
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

tribuun

Romeinse leider (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/tribuun
Geen exacte overeenkomst gevonden.