Zoek op

tuchtrecht

Een interne controle op de beroepsuitoefening van een beroepsgroep, om te zorgen dat de gehele beroepsgroep zijn taak goed vervult. Zo kunnen advocaten of medici die hun werk niet goed uitvoeren worden geschorst of uit hun taak worden ontheven door de tuchtraad van hun beroepsgroep.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/tuchtrecht

tuchtrecht

tuchtrecht zelfst.naamw. regels m.b.t. de tucht [juridisch] dat deel van het publieke recht dat de overheid de bevoegdheid geeft personen, die tot een bepaalde beroepsgroep behoren (advocaten,notarissen en medici) te kunnen straffen ter bevordering van een behoorlijke vervulling van hun taak Bron...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/tuchtrecht

Tuchtrecht

Tuchtrecht is in Nederland en België dat deel van het publieke recht dat aan de overheid de bevoegdheid geeft personen, die tot een bepaalde beroepsgroep behoren (bijvoorbeeld advocaten,notarissen en medici) een bepaald nadeel toe te brengen ter bevordering van een behoorlijke vervulling van hun taak. Voor aansprakelijkheid volgens tuchtrecht is ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tuchtrecht

Tuchtrecht

(Tuchtrecht, medisch) Vorm van wettelijk tuchtrecht dat wordt toegepast indien een zorgverlener volgens een patiënt of zijn vertegenwoordiger onzorgvuldig of onjuist heeft gehandeld. Het tuchtrecht gold vóór inwerkingtreding van de Wet BIG voor een beperkt aantal beroepsgroepen, zoals artsen, apothekers, tandartsen en verloskundigen. Het ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Tuchtrecht

Het tuchtrecht is de regeling voor het notariaat dat gaat over tuchtprocedures bij de notariële tuchtrechter. Ook wel tuchtrechtspraak. Alle notarissen moeten zich houden aan de Notariswet en andere beroeps- en gedragsregels van de KNB. Als een klant vindt dat de notaris een regel heeft overtreden (bijvoorbeeld de belehrungsplicht of zorgplicht), ...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/tuchtrecht/
Geen exacte overeenkomst gevonden.