Zoek op

uitkering

sociaal zekerheidsrecht: door de overheid periodiek verstrekte geldsom in geval een persoon wegens bijv. arbeidsongeschiktheid ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=uitkering

uitkering

socialeverzekeringsrecht: door de overheid periodiek verstrekte geldsom. Bijv. in geval een persoon wegens arbeidsongeschiktheid ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/uitkering

uitkering

de uitkering zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈœytkerɪŋ] Verbuigingen:   uitkering|en (meerv.) betaling van een bedrag waarop iemand recht heeft Voorbeelden:   `de uitkering van de levensverzekering`, `een werkloosheidsuitkering ontvangen` © Kernerma...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/uitkering

UITKERING

1) Alimentatie 2) Betaalde som 3) Betaling 4) Bijstand 5) Bonus 6) Buitengewone toelage 7) De uitgekeerde som 8) Dividend 9) Door een sociale instantie betaalde som geld 10) Gratificatie 11) Ondersteuningsgeld 12) Overheidssteun 13) Pensioen 14) Rente 15) Staatsbijdrage 16) Steun 17) Steungeld 18) Toelage 19) Uitbetaalde som 20) Uitbetaling 21) Ver...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/UITKERING/1

Uitkering

Een uitkering is een som geld die aan iemand wordt betaald. Niet voor elke som geld wordt de term uitkering gebruikt. Vaak wordt de naam gebruikt om aan te geven: Om te onderstrepen dat behoeftigheid geen voorwaarde is en het een recht zou zijn en geen gunst wordt soms de voorkeur gegeven aan de term "AOW-pensioen" boven "AOW-uitkering". De te...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Uitkering

uitkering

•betaling van geld op basis van sociale wetgeving.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/uitkering

Uitkering

Een uitkering is het bedrag wat de verzekeraar aan de verzekerde uitbetaalt nadat deze een schadeclaim bij de verzekeraar heeft ingediend. Voorwaarde van uitkering is uiteraard wel dat deze claim te verhalen valt onder de verzekering. Voorbeeld bij uitkering Je hebt een autoverzekering. Je auto heeft schade en deze schade claim je bij de verzekera...
Gevonden op http://www.anwb.nl//verzekeringen/begrippen/uitkering

Uitkering

Voor uitkeringsaandelen worden meestal éénmaal per jaar dividenden en intresten onder de vorm van een dividend uitgekeerd aan de aandeelhouder. Een fonds met uitkeringsaandelen keert elk jaar een deel van zijn winsten uit aan zijn aandeelhouders, terwijl een kapitalisatiefonds ze herbelegt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Uitkering

Vervangingsinkomen dat aan de zieke werknemer, de vrouw in bevallingsverlof wordt uitbetaald; overlijdensuitkering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10416

Uitkering

Tegenover de verplichting van de verzekeringnemer om premie te betalen staat de verplichting van de verzekeraar om een uitkering te doen. In beginsel is dat een uitkering in geld, maar op grond van art. 7:926 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan het ook gaan om een prestatie anders dan in geld. Dat is het geval bij naturaverzekering. De uitker...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Uitkering

Een uitkering is een geldbedrag dat herhaaldelijk of niet herhaaldelijk aan iemand wordt betaald. Uitkeringen zijn er in verschillende vormen. De meest bekende vorm van een 'uitkering' is het bedrag dat sommige mensen krijgen als ze geen salaris hebben. Deze uitkering worden 'sociale voorzieningen' genoemd en worden uitgekeerd door overheidsinstant...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Uitkering

uitkering

geld dat je krijgt omdat je daar recht op hebt vb: hij krijgt een uitkering van de sociale dienst
uitkeringstrekker [iemand die een uitkering ontvangt]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=uitkering

Uitkering

Tegenover de verplichting van de verzekeringnemer om premie te betalen staat de verplichting van de verzekeraar om een uitkering te doen. In beginsel is dat een uitkering in geld, maar op grond van art. 7:926 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan het ook gaan om een prestatie anders dan in geld. Dat is het geval bij naturaverzekering.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

uitkering

[Nederlands] regelmatig toegekend bedrag in geld
Gevonden op https://quizlet.com/104675791/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.