Zoek op

alimentatie

personen- en familierecht: een som geld die dient betaald te worden door een persoon (de onderhoudsplichtige) aan een andere ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=alimentatie

alimentatie

echtscheidingsrecht: aan ex-echtgenoot of ex-partner te betalen kosten om in diens levensonderhoud en dat van hun kinderen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/alimentatie

alimentatie

de alimentatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [alimɛnˈta(t)si] regelmatige betaling na je scheiding aan je vroegere partner en kinderen © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'alimentatie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/alimentatie

ALIMENTATIE

1) Financieele bijdrage 2) Levensonderhoud 3) Onderhoud 4) Ondersteuningsgeld 5) Schadevergoeding 6) Toelage 7) Toelage voor levensonderhoud 8) Uitgaven voor levensonderhoud 9) Uitkering 10) Uitkering bij echtscheiding 11) Uitkering bij een echtscheiding 12) Verzorging 13) Voeding
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ALIMENTATIE/1

Alimentatie

Natuurkundig proces, waardoor de massa van een gletsjer of een sneeuwveld toeneemt. Tegenovergestelde van ablatie. De belangrijkste factor is aanzetting van sneeuw, maar ook andere vormen van neerslag, alsmede sublimatie en het opnieuw bevriezen van smeltwater, dragen bij.
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/A.html

alimentatie

levensonderhoud
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Alimentatie

Alimentatie is een financiële uitkering in de kosten van levensonderhoud die na een echtscheiding door de meest draagkrachtige partner aan de minst draagkrachtige ex-partner verstrekt wordt of door een ouder aan een kind wordt verstrekt. In België is onderhoudsgeld een veel gebruikt synoniem voor alimentatie. De rest van deze tekst is enkel van ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Alimentatie

alimentatie

•toelage voor levensonderhoud na echtscheiding.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/alimentatie

Alimentatie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] verpleging, voeding, onderstand, onderhoud; in - opnemen.
*...TEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik alimenteerde, heb gealimenteerd), voeden, verplegen, onderhouden.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

alimentatie

toelage voor levensonderhoud van bloed- of aanverwanten
Jaar van herkomst: 1737 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Alimentatie

Binnen deze context: voeding.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

Alimentatie

Geldsom voor verzorging, levensonderhoud. Toelage voor levensonderhoud aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of aan personen wiens bedrijf failliet is verklaard.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

Alimentatie

Onderhoudsuitkering ten behoeve van een ex-echtgenoot. Alimentatie-uitkeringen aan de ex-echtgenoot zijn fiscaal aftrekbaar. De alimentatie die wordt uitbetaald voor de kinderen is niet aftrekbaar, eventueel wel als buitengewone lasten. Zie ook: afkopen alimentatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Alimentatie

Alimentatie is een financiële uitkering in de kosten van levensonderhoud die na een echtscheiding door de meest draagkrachtige partner aan de minst draagkrachtige ex-partner verstrekt wordt of door een ouder aan een kind wordt verstrekt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10788

Alimentatie

Bijdrage in de kosten van het levensonderhoud. Alimentatieplichtig zijn A: ouders (kinderalimentatie), en B: echtgenoten en gewezen echtgenoten (partneralimentatie). Kinderalimentatie loopt in principe altijd door totdat het kind 21 jaar is. Zie ook Wet limitering alimentatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

alimentatie

Bij alimentatie denkt men veelal slechts aan de alimentatie die bij echtscheiding betaald moet worden door een van de huwelijkspartners. Ook anderen kunnen echter alimentatieplichtig zijn.Het Nederlandse familierecht gaat er-vanuit dat allerlei familieleden elkaar naar draagkracht moeten onderhouden, als daaraan behoefte blijkt te bestaan. De wet g...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

alimentatie

geldsom voor levensonderhoud (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/alimentatie

Alimentatie

Nadat u bent gescheiden dient de meestverdienende partner uit het huwelijk een financiele uitkering te verstrekken aan de minst verdienende ex- partner en aan de kinderen uit het betreffende huwelijk. Deze financiele uitkering staat bekend als alimentatie.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/alimentatie

Alimentatie

Alimentatie is de vergoeding voor levensonderhoud en andere kosten, die na een scheiding betaald dient te worden door de meest draagkrachtige partner.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_a.asp

alimentatie

geld dat je moet betalen aan je ex-vrouw of ex-man en aan je kinderen vb: hij is gescheiden, dus hij moet alimentatie betalen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=alimentatie

Alimentatie

[Nederlands] Vast geldbedrag voor levensonderhoud ex-partner
Gevonden op https://quizlet.com/108574599/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.