Zoek op

vacature

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling: is een onbezette arbeidsplaats, waarvoor iemand gezocht wordt. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=vacature

vacature

de vacature zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vakaˈtyrə] Verbuigingen:   vacature|s (meerv.) baan waar een werkgever iemand voor zoekt Voorbeeld:   `op internet naar vacatures zoeken` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'vacature'...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vacature

VACATURE

1) Arbeidsplaats 2) Niet vervulde betrekking 3) Open betrekking 4) Open plaats 5) Opengevallen betrekking 6) Opengevallen pllaats 7) Opengevallen post 8) Openstaand ambt 9) Openstaande baan 10) Openstaande betrekking 11) Openstaande functie 12) Vrije job
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VACATURE/1

Vacature

Een vacature is een onvervulde arbeidsplaats op de arbeidsmarkt, binnen een bedrijf, een organisatie of een overheidsdienst die open staat voor werkzoekenden. Vacatures verschijnen als advertenties in bijvoorbeeld kranten, tijdschriften, personeels- en vakbladen, in de etalages bij uitzendkantoren en op internet. Met de toename van de werkloosheid...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vacature

Vacature

[magazine] - Vacature is een Belgische magazine gericht op jobaanbiedingen en carrière. Het verschijnt in Vlaanderen als krantenbijlage en afzonderlijk magazine dat gratis wordt verdeeld. De bijhorende website vacature.com is de belangrijkste carrièresite in Vlaanderen. In Wallonië verschijnt het als Références. De twe...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vacature_(magazine)

Vacature

Een arbeidsplaats waarvoor, binnen of buiten een onderneming of instelling, personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.
Tot de vacatures worden ook gerekend:
Vacatures waarvoor zich reeds sollicitanten hebben gemeld. Ook wanneer al gesprekken worden gevoerd met deze sollicitanten.
Vacatures waarv...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=726

Vacature

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Vacature``] Eene onbezette officiersplaats in eenig korps
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0023.htm

Vacature

Een vacature is een beschikbare arbeidsplaats. De zichtbare vorm is een advertentieoproep in de krant waarin gezocht wordt naar personeel. Het woord komt van het Latijnse vacatura wat 'ambt dat vrij komt' betekent. Niet alleen in kranten, maar ook op internet en via uitzendbureaus zijn vacatures zichtbaar. In eerste instantie doelt het woord op de ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Vacature

vacature

openstaande betrekking (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/vacature

vacature

baan die beschikbaar is vb: dit bedrijf heeft veel vacatures
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=vacature

vacature

is een onbezette arbeidsplaats, waarvoor iemand gezocht wordt.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

vacature

is een onbezette arbeidsplaats, waarvoor iemand gezocht wordt.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Vacature

[Maatschappijleer] Openstaande baan
Gevonden op https://quizlet.com/104595080/maatschappijleer-werk-2-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.