Zoek op

vasten

vasten werkw.Uitspraak:   [ˈvɑstə(n)] Verbuigingen:   vastte (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft gevast (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen met opzet niets of weinig eten gedurende een bepaalde periode Voorbeeld:   `tijdens de ramadan vas...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vasten

VASTEN

1) Abstineren 2) Asitie 3) Beseffen 4) Kerkelijk gebod 5) Kerkelijk gebruik 6) Kerkelijke gebod 7) Laatste weken voor pasen 8) Niet eten 9) Niet eten van gelovigen 10) Ontberen 11) Onthouden 12) Onthouding 13) Onthouding van eten 14) Onthouding van voedsel 15) Onthoudingsperiode 16) Periode van niet eten 17) Periode van onthouding 18) Periode voor ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VASTEN/1

Vasten

Vasten is het zich geheel of gedeeltelijk onthouden van eten of drinken voor een bepaalde periode. De beweegredenen om te vasten zijn divers. Het kan een middel zijn tot bezinning, onder andere in een periode van rouw. In de vorm van een hongerstaking is het een manier om anderen iets af te dwingen. Vasten kan ook noodzakelijk zijn op medisch voor...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vasten

vasten

•een tijd waarin men zich meest om religieuze redenen bepaalde zaken, veelal voedsel, ontzegt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/vasten

Vasten

Let op: Spelling (deels) uit 1864: ow. [gelijkvloeiend] (ik vastte, heb gevast), zich geheel of gedeeltelijk onthouden [inzonderheid] van eten of drinken).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0025.htm

vasten

niet eten of drinken
Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

vasten

Spreekwoorden: (1914) Lang vasten is geen brood sparen,
uitstel is geen afstel (omdat men na het vasten des te meer eet). Vgl. Campen, 69: lange vasten is ghien broodt sparen; V.d. Venne, 240: Langh vasten is gheen Broot sparen; Tuinman II, 35; Brieven v.B. Wolff, 146: Lang vasten is by my geen broodspaaren, en nu doe ik ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_2434.htm

Vasten

Ook wel: ramadan. Een van de vijf islamitische zuilen. Het is een maand met strikte regels ten aanzien van het eten en drinken.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

vasten

niet eten; zich op gezette tijden, volgens religieuze voorschriften, geheel of gedeeltelijk onthouden van spijs of drank; (rooms-katholiek:) slechts éénmaal daags een volle maaltijd gebruiken
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Vasten

Vasten is het doelbewust bewust afzien van voedsel of andere geneugten, om zo ontvankelijker te worden voor de boodschap van Gods liefde. Het is één van de belangrijkste vormen van boetvaardigheid in de katholieke Kerk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10692

Vasten

Het zich geheel of gedeeltelijk onthouden van spijs of drank, soms als boetedoening, soms ter gedachtenis aan
het lijden van Christus. Niet te verwarren met onthouding.
De grote of 40-daagse vasten duurt van Aswoensdag
tot Pasen (zondagen uitgezonderd).
Zie ook: quatertemperdagen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

Vasten

Onthouden van voedsel, nuchter houden..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Vasten

Vasten is gedurende een bepaalde tijd niet of heel weinig eten en drinken. Vasten is een radicale vorm van soberheid en daarom ook vaak een uiting van verdriet, berouw of een middel tot geestelijke concentratie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11071

vasten

niet eten of drinken ; het niet eten of drinken (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/vasten

Vasten

Beginsel van ascese en voedselvoorschriften. Een van de vijf zuilen van de Islam en behorende tot de I`badat. Specifiek het zich onthouden van eten, drinken, roken en seksuele omgang vanaf de dageraad tot zonsondergang tijdens de maand Ramadan (Shadid en van Koningsveld, p. 93). Moslims kennen drie betekenissen toe aan het vasten:
1) het is een...
Gevonden op http://www.katinkahesselink.net/islamnl/terminologie.html

vasten

gedurende een bepaalde tijd geen of weinig eten gebruiken vb: tijdens de Ramadan moet je overdag vasten
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=vasten
Geen exacte overeenkomst gevonden.