Zoek op

vereffening

huwelijksvermogensrecht: handeling die ertoe strekt de juiste samenstelling van de huwelijksvermogens (eigen vermogens van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=vereffening

vereffening

ondernemingsrecht: omzetten van alle activa van de boedel in liquide middelen (o.a. door middel van verkoop) teneinde de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=vereffening

vereffening

faillissementsrecht: afwikkeling van het faillissement door alle baten uit de boedel te gelde te maken. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vereffening

vereffening

ondernemingsrecht: omzetten van alle activa van de boedel in liquide middelen (o.a. d.m.v. verkoop) om de opbrengst te verdelen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vereffening

Vereffening

Wettelijke regeling van de afwikkeling van de nalatenschap
Gevonden op http://erfrechtadvocaat.nu/begrippen-lijst-erfrecht/

Vereffening

Voor "vereffenen" bij waterpassen zie waterpasinstrument. Vereffening is het laatste stadium in het ontbindingsproces van een rechtspersoon. Dit volgt op de formeel juridische ontbinding. Bij het ontbindingsbesluit worden de zogenaamde vereffenaars aangewezen. Meestal zijn dit de voormalige bestuurders of directeuren. Hun taak als vereffenaars i.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vereffening

vereffening

Def.: fouten in waarnemingen corrigeren volgens een wiskundige methode Toelichting: Dit is alleen mogelijk indien meer waarnemingen beschikbaar zijn dan voor de eenvoudige oplossing van het probleem nodig is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.