Zoek op

transactie

mediation: beslechting door partijen van hun geschil(len), tot standgekomen in goed onderling overleg, al dan niet door tussenkomst ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/transactie

transactie

strafrecht: afdoening van een delict van de lichte soort op voorstel van het Openbaar Ministerie, meestal via een door de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/transactie

transactie

strafrecht: door de officier van justitie of politie aangeboden `boete` voor (kleine) misdrijven resp. overtredingen, na ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/transactie

transactie

de transactie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [trɑnsˈaksi] Verbuigingen:   transactie|s (meerv.) zakelijke overeenkomst waarbij goederen en geld worden uitgewisseld Voorbeelden:   `een transactie aangaan/afsluiten`, `een gunstige transactie`Synoniem: ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/transactie

Transactie

Transactie betekent ruil (indirecte of directie ruil). De verbanden waarbinnen transacties tot stand komen, kunnen heel verschillend zijn: twee partijen op een markt, werknemer en directeur binnen een bedrijf, ambtenaren en leidinggevenden binnen een overheidsinstelling, de verhouding tussen politiek en ambtenarij, de verhouding tussen overheid en ...
Gevonden op https://www.finler.nl/transactie/

TRANSACTIE

1) Affaire 2) Beschouwing 3) Bespiegeling 4) Compromis 5) Dading 6) Deal 7) Handelsakkoord 8) Handelsovereenkomst 9) Het aannemen 10) Overeenkomst 11) Ruil 12) Schikking 13) Schriftelijke overeenkomst 14) Verrichting 15) Zaak 16) Zakelijke overeenkomst 17) Zakelijke overeenkomst waarbij goederen en geld worden uitgewisseld
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TRANSACTIE/1

transactie

Een afzonderlijke functie die wordt uitgevoerd door een IT-dienst. Bijvoorbeeld, een geldtransactie van de ene bankrekening naar een andere. Een enkele transactie kan meerdere toevoegingen, verwijderingen en wijzigingen van gegevens betekenen. Deze worden of allemaal succesvol voltooid of geen enkele wordt uitgevoerd.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Transactie

Transactie is een algemeen woord voor verrichting. Het heeft ook een aantal specifieke betekenissen: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Transactie

Transactie

[DEMO] - Een transactie is in de DEMO (Design and Engineering Methodology for Organisations) een universeel patroon van de communicatie (coördinatie handelingen) tussen twee personen (actoren) betreft het produceren van een resultaat. Een resultaat kan elk nieuw feit zijn, bijvoorbeeld het leveren van een product of dienst...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Transactie_(DEMO)

Transactie

[dataopslag] - Een transactie bestaat uit een aantal samenhangende wijzigingen in een database, waarbij ervoor gezorgd wordt dat deze wijzigingen ofwel allemaal plaatsvinden, ofwel geen van alle. ==Uitleg== Veelal zijn er meerdere gebruikers of processen actief op een enkele database. Hierdoor kan de integriteit van de gege...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Transactie_(dataopslag)

Transactie

Een transactie is de gewenste handeling (aankoop, aanmelding, inschrijving, etc.) die een bezoeker uitvoert op de website van een adverteerder. In het affiliateprogramma staat beschreven welke handeling(en) een adverteerder beoogd en welke vergoeding daar tegenover staat.
Gevonden op http://www.daisycon.com/nl/begrippenlijst/transactie/

transactie

overeenkomst
Jaar van herkomst: 1483 (WNT Bijv.+verb. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Transactie

Schikking. Door het betalen van een geldsom, voorgesteld door de officier van justitie, kan de verdachte bij lichte misdrijven voorkomen dat hij voor de rechter moet komen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

transactie

De opsporingsambtenaar kan je een transactie aanbieden, bijvoorbeeld een boete. Daarmee voorkom je een strafrechtelijke procedure.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Transactie

In sommige gevallen kan ter voorkoming van een strafvervolging het Openbaar Ministerie de verdachte aanbieden een geldsom te betalen. Een verzekerde hoeft daar niet op in te gaan. Men noemt dit ook afkoop van strafvervolging. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de verdachte kan zich er niet op beroepen in zijn belangen te zijn geschaad, omdat de v...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Transactie

Schikking. Zie ook Dading.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Transactie

Aanbod van de officier van justitie aan de verdachte om een boete te betalen. Als de verdachte de boete betaalt, dan ziet de offi cier af van verdere strafvervolging. Zie ook: Schikkingsvoorstel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

transactie

handelsovereenkomst
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

transactie

overeenkomst (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/transactie

transactie

overeenkomst waarbij de een iets koopt van de ander vb: bij deze transactie heeft hij zijn auto verkocht aan de garage
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=transactie

Transactie

Overeenkomst
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Transactie

Een actie met een gedefinieerde input en output. Een transactie geeft geen ongedefinieerd tussenresultaat.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

transactie

[Maatschappijwetenschappen] Om te voorkomen dat een verdachte voor de rechter moet verschijnen, kan de officier een geldboete voorstellen. Als de verdachte die betaalt, wordt hij niet meer vervolgd.
Gevonden op https://quizlet.com/12846195/cr-hoofdstuk-7-de-uitvoerende-en-de-wetgevende
Geen exacte overeenkomst gevonden.